'Onderscheid in bijtelling WWS onbegrijpelijk'

21.06.2011

Wethouder Zaanstad: ‘Onderscheid in bijtelling WWS onbegrijpelijk’

Het onderscheid in de bijtelling voor het Woningwaarderingsstelsel tussen Groot Amsterdam en de Zaanstreek is onbegrijpelijk, zo zegt wethouder Jeroen Olthof (PvdA) van de gemeente Zaanstad.  Het toekomstige prijsverschil kan volgens hem tot toenemende druk op de Zaanse sociale woningmarkt leiden. De gemeente bezint zich op passende maatregelen.

In de ogen van Olthof heeft de minister van Binnenlandse zaken toch vooral voor een administratieve oplossing gekozen. “Nadat de Tweede Kamer de landelijke bijtelling blokkeerde, heeft hij tamelijk willekeurig gekozen voor de tien regio’s met de hoogste WOZ-waarde,”aldus de wethouder Wonen. ”Terwijl  de regio een gezamenlijk huisvestingsbeleid kent, legt het Rijk ons onderscheid op. Zaanstreek en IJmond zijn de witte vlekken. Dat maakt woonruimteverdeling in onze regio straks heel ingewikkeld.”

In Zaanstad zijn sociale huurwoningen volgend jaar goedkoper dan in bijvoorbeeld Amsterdam-Noord. Dat prijsverschil kan tot extra instroom van buiten de gemeente leiden.  Olthof maakt zich zorgen over de mogelijke effecten daarvan.  ”We moeten nader bekijken wat dat betekent voor onze voorzieningen en de bereikbaarheid van sociale huurwoningen voor onze eigen bewoners. In onze gemeente is de woonduur al hoog. Voor met name starters zijn de wachtlijsten erg lang. Als vervolgens de beschikbare woningen vaker naar mensen van buiten gaan, dan dringt de vraag zich op of we daar maatregelen tegen moeten nemen.”

 

Trefwoorden