Metropoolregio wil 100.000 extra woningen realiseren voor 2020

10.04.09

Metropoolregio presenteert ambitieus investeringsprogramma

De Metropoolregio Amsterdam, het samenwerkingsverband van 36 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland, en de Stadsregio Amsterdam, heeft op 9 april zijn ambitieus voor het komende decennium gepresenteerd. De bestuurders hebben afgesproken om tussen 2010 en 2020 100.000 woningen te bouwen. In dezelfde periode moeten 44.000 verouderde woningen worden vervangen. Verder willen de bestuurders fors investeren in infrastructuur, werkgelegenheid, natuur en landschap.

Volgens de bestuurders is deze inzet hard nodig om minimaal te voldoen aan de grote vraag naar woningen in het economische hart van Nederland. In 2020 telt de Metropoolregio Amsterdam volgens de jongste prognose ongeveer 2.250.000 inwoners. Op dit moment is het woningtekort in de regio gemiddeld 3,4%. In Amsterdam is het tekort zelfs 5%. Om ook in de toekomst te kunnen blijven functioneren als economische motor van Nederland zijn er dan ook forse investeringen nodig in de woningmarkt.

De crisis

“Dat de realisatie van het woningbouwprogramma veel werkgelegenheid biedt, ook op de korte termijn, is mooi meegenomen”, aldus Maarten van Poelgeest, voorzitter van de Metropoolregio Amsterdam. “Ons gaat het echter om het klaarmaken van de regio voor het moment dat de economie weer aantrekt. Om te kunnen blijven concurreren met andere sterke regio’s in Europa is realisatie van dit ambitieuze woningbouwprogramma absoluut nodig.” Met het oog op de crisis willen de metropoolbestuurders wel zo snel mogelijk met het Rijk tot afspraken komen om een aantal bouwlocaties versneld te ontwikkelen. Van Poelgeest benadrukte dat het dan vooral belangrijk is dat het Rijk actief participeert en het niet laat bij het doorsluizen van extra gelden om de economie aan de praat te krijgen. “Om de spade snel de grond in te krijgen moet het Rijk risicodragend meedoen in de grote bouwprojecten, dus samen met de regio en marktpartijen. Dat geeft veel meer garanties en maakt het effect van het naar voren halen van geld veel en veel groter.”

Mede-metropoolbestuurder Ton Hooijmaijers benadrukte dat het realiseren van het woningbouwprogramma hand in hand moet gaan met forse investeringen in het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. “Juist het unieke, afwisselende landschap van de metropoolregio is in internationaal opzicht een winstpakker. Dat kan geen enkele andere metropoolregio bieden.” Verder is het minstens zo belangrijk om de bereikbaarheid te verbeteren en in te zetten op het realiseren van een duurzame leefkwaliteit. “We moeten een goed woon-, werk- en leefmilieu bieden aan die 2,4 miljoen mensen die hier straks wonen.” In totaal is voor het realiseren van de ambities een investering nodig van rond de 2 miljard euro per jaar, op te brengen door regio en Rijk.

De woningbouwambitie is vastgelegd in het vandaag door de bestuurders onderschreven ‘Gebiedsdocument Verstedelijkingsafspraken 2010-2020 Metropoolregio Amsterdam’. Voor het bouwen van de nieuwe woningen wordt vooral ingezet op binnenstedelijk. Van Poelgeest: “Alleen op die manier kunnen we én het landschap openhouden én rendabele openbaar vervoersystemen ontwikkelen.” Deze inzet vergt extra investeringen in openbare ruimte, bereikbaarheid en voorzieningen.

Het woningbouwprogramma is opgebouwd uit vele tientallen individuele bouwprojecten. Deze bouwprojecten staan omschreven in het gebiedsdocument, met inbegrip van de knelpunten die een voortvarende realisatie in de weg staan. Vanuit deze totaalopgave zijn elf gebiedsontwikkelingsprojecten benoemd die van grote betekenis zijn voor de metropoolregio als geheel. Deze integrale projecten vragen stuk voor stuk ingewikkelde aanvullende inspanningen op het vlak van economie, groen, klimaatadaptatie, milieukwaliteit en mobiliteit. De komende maanden is er al overleg met het Rijk om te bezien op welke wijze Den Haag de helpende hand kan bieden. Soms is financiële hulp nodig, in andere gevallen gaat het om participatie of om het wegnemen van wettelijke barrières.

Het gebiedsdocument over de verstedelijkingsafspraken is vastgesteld tijdens de 1e Conferentie Metropoolregio Amsterdam op 9 april 2009 te Lelystad. Tijdens de laatste Noordvleugelconferentie is de nieuwe naam ‘Metropoolregio Amsterdam’ vastgesteld. Lelystad is per 9 april het jongste lid van het bestuurlijke samenwerkingsverband.

Metropoolregio Amsterdam

De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, de Stadsregio Amsterdam en 36 gemeenten. De betekenis van de Metropoolregio Amsterdam voor de Nederlandse economie en de internationale concurrentiepositie is groot. De verdere ontwikkeling is gericht op het creëren van een hoogwaardig en duurzaam leef- en woonmilieu, waar bedrijven, bewoners en bezoekers zich graag willen vestigen en willen verblijven.

Meer weten? Kijk op: www.metropoolregioamsterdam.nl

 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 03.01.22

Met extra geld voor woningbouw en infrastructuur, een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening als regisseur en de afschaffing van de Verhuurderheffing gaat het nieuwe kabinet de wooncrisis te lijf. De woningproductie moet naar 100.000 woningen per jaar. Een overzicht van alle...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.01

Veel gemeenten experimenteren met nieuwe flexibele woonoplossingen om het woningtekort tegen te gaan: óók in kleinere gemeenten en in het landelijk gebied. Inmiddels zijn er al ruimschoots meer dan driehonderd projecten bekend in allerlei soorten en prijsklassen, in steden en dorpen, voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.01 Geactualiseerd op: 05.01.22

De Woningwet van 2015 is op flink wat punten gewijzigd. Vanaf 1 januari 2022 treden verschillende nieuwe of aangepaste wetten in werking. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 22.12

Waar kunnen senioren wonen en in welke woonvorm moet dat dan? En misschien wel het belangrijkst: wat vinden onze senioren er zelf van? In deze aflevering van Bouw Woon Leef gaat het over hoe en waar Amsterdamse ouderen (willen) leven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 20.12.21

In de derde bijeenkomst in de serie 'Wonen voor iedereen' bedacht een fictief crisisteam maatregelen voor het bestrijden van de wooncrisis. In Pakhuis de Zwijger bleek dit wooncrisisteam, net als het OMT over de aanpak van de coronacrisis, het niet over iedere interventie eens. Over middenhuur...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.12
In november nam planoloog Zef Hemel afscheid als bijzonder hoogleraar Grootstedelijke problematiek aan de UvA. En daarmee kwam ook een eind aan ruim anderhalf decennium meedenken en plannen maken voor de hoofdstad. Zijn magnus opus 'Er was eens een stad; visionaire planologie' omspant zijn...
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 13.12

Nederland is geen China. Het lukt ons om goede redenen niet om in een paar jaar een hogesnelheidslijn of een serie woontorens aan te leggen. Maar toch. Kan het allemaal niet wat sneller?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Kan het niet wat sneller, is de invalshoek van een nieuwe NUL20-artikelenreeks over woningbouw. Oud-Amvest topman Wienke Bodewes heeft daar uitgesproken ideeën over. De ontwikkeling van het Cruquiusgebied in Amsterdam-Oost laat volgens hem zien hoe het ook kan: zonder ellenlange procedures en...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Voortdurende klachten over koude voeten en hoge energierekeningen noopten Dudok Wonen tot een flinke opknapbeurt van de Van Speijkflat in Hilversum. Een participatietraject startte, met als uitkomst dat álle bewoners zich schaarden zich achter het verduurzamingsplan. Een toevalstreffer of heeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Eén op de vijf woningen in Zürich is bezit van een wooncoöperatie. Samen met de bijna tienduizend gemeentelijke woningen bieden ze lagere en middeninkomensgroepen langdurig betaalbare huren. Voorlopig hoogtepunt is de ontwikkeling van het Hunziker Areal; niet een kavel maar een hele wijk voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Meerdere steden in de regio Amsterdam komen met een opkoopbescherming om te voorkomen dat beleggers woningen ‘wegkapen’ voor starters. Haarlem heeft per 1 februari 2022 de primeur. Amsterdam rekt de voorwaarden tot het uiterste op: voor alle koopwoningen tot 512.000 euro WOZ-waarde geldt straks...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Nu koopwoningen voor steeds meer starters onbetaalbaar worden groeit de roep om middeldure huurwoningen. Voorheen een hoogstedelijk fenomeen, maar steeds meer gemeenten tuigen er nu bouwprogramma’s voor op.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.