Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe impasse in overleg bij volkstuinen De Nieuwe Kern

Image

De Bond van Volkstuinders wil niet meewerken aan het 'co-creatietraject' dat Amsterdam wil opstarten rond de vier volkstuinen in het gebied De Nieuwe Kern. De gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel willen het volkstuingebied vanwege woningbouw verkleinen en meer publiek toegankelijk maken. Met volkstuinders uit de parken zou op 18 maart een akkoord zijn bereikt over vervolgstappen, maar de Bond van Volkstuinders is daar een week later op teruggekomen. Steen des aanstoots: aan de geplande recreatieve fietsroute door het volkstuinencomplex kan niet worden getornd.

In het gebied ten noorden van de Johan Cruyff ArenA is een nieuwe woonwijk ingetekend van zo'n 4.500 woningen. Daarvoor moet eenderde van het huidige volkstuingebied wijken. De locatie valt in de gemeente Ouder-Amstel, terwijl Amsterdam de grondeigenaar is. De hoofdstad verhuurt de grond van drie tuinen aan de Bond van Volkstuinders en de vierde aan het zelfstandige De Federatie.

Vanwege de nieuwbouw verdwijnen er ruim 130 tuinen. Ook verdwijnen er plekken vanwege de geplande openbare doorgang met fietspad die toekomstige bewoners van De Nieuwe Kern toegang moeten geven tot het groene gebied in de buurt. Beide groepen tuinders moeten voorzover ze dat wensen een nieuwe plek krijgen op ongebruikte delen van het huidige volkstuingebied en langs de randen. Ook het aantal parkeerplekken wordt daarvoor ingekrompen.

Binnen deze contouren wil Amsterdam de volkstuinders inspraak geven in het ruimtelijk ontwerp. Eerdere afspraken over de spelregels van deze zogeheten 'co-creatie', van compensatiemaatregelen en taxaties van te verhuizen tuinen konden in de prullenbak nadat de Bond van Volkstuinders in december 2020 een nieuw bestuur kreeg dat de gemaakte afsprakenbrief verwierp.
De gemeente heeft sindsdien een aantal handreikingen gedaan - zoals een smallere publieke strook, het fietspad ongeschikt maken voor scooters, meer ruimte voor varianten - maar aan harde kaders van de structuurvisie van Ouder-Amstel kan niet worden getornd. In het laatste overleg van 18 maart gloorde er een akkoord over afspraken en acties, waardoor het co-creatietraject deze zomer zou kunnen starten. Maar op 25 maart meldde de Bond van Volkstuinders toch niet te willen meewerken. De Bond wil zich niet neerleggen bij de publieke fietsroute door het complex, een van de 'harde afspraken' waar het vorige bestuur van de Bond akkoord mee is gegaan.
Wethouder Van Doorninck meldt dat Amsterdam doorgaat met het ruimtelijk ontwerp en dat de inzet blijft om samen te werken met de volkstuinders.

Trefwoorden