Nieuwe coalitie wil Airbnb verbieden in toeristische buurten

16.05.18
Nieuwe coalitie wil Airbnb verbieden in toeristische buurten
Het nieuwe college gaat de drukte in de stad te lijf met een verbod op Airbnb in drukke buurten. Deze afspraak staat in het nieuwe coalitieakkoord waarover GroenLinks, D66, PvdA en SP onderhandelen. Een definitief akkoord is nog niet bereikt, maar de aanstaande coalitiepartijen hebben inmiddels overeenstemming over het beteugelen van de drukte in de stad. Airbnb is nu nog maximaal 30 dagen per jaar toegestaan. Buiten de overbelaste gebieden blijft vakantieverhuur onverminderd mogelijk.
 
Ook heroverweegt de nieuwe coalitie de bouw van een nieuwe Passengerterminal aan de Coenhaven. Het vorige college kondigde een verhuizing aan naar het Westelijk Havengebied. Door de bouw van bruggen over het IJ moet de huidige PTA verhuizen. Aangezien de nieuwe terminal de woningbouwopgave in het toekomstige Haven-Stad beperkt en de toeristenstroom niet afdoende spreidt, wordt gekeken naar een alternatieve, meer bescheiden locatie in het Noordzeekanaalgebied. Eerder al was een locatie bij pakhuis De Vrede in de Achtersluispolder in Zaanstad in beeld voor de nieuwe terminal.
 
Onder het mom van 'de stad is om te leven, te wonen en te ondernemen' willen GroenLinks, D66, PvdA en SP de overlast van rondvaartboten, touringcars, Segways, hottugs, bierfietsen en koetsen beperken en moet de bouw van nieuwe hotels en de vestiging van toeristenwinkels en winkelketens aan banden worden gelegd. Bovendien gaat de toeristenbelasting omhoog, keert de reclamebelasting terug en groeit het aantal handhavers en schoonmakers.
 
update 18 mei:
Het nieuwe college krijgt acht wethouders. Zes daarvan zijn al naar buiten gebracht. Meest in het oog springt de beoogde benoeming van PvdA-zwaargewicht Sharon Dijksma met de portefeuille verkeer & vervoer, luchtkwaliteit & water. Laurens Ivens blijft wethouder Wonen en Bouwen en tevens verantwoordelijk voor de wijkaanpak, groen en dierenwelzijn. Hij wordt de enige SP-wethouder. De andere beoogde wethouders zijn Rutger Groot Wassink (Groenlinks, portefeuille: werk & inkomen, ­participatie, ­democratisering), Udo Kock (D66, financiën, economie, lucht- & zeehaven), Simone Kukenheim (D66, portefeuille: zorg, jeugdzorg, mbo, ­preventie jeugd­criminaliteit en sport), Marjolein Moorman (PvdA, portefeuille: onderwijs, inburgering, armoede & schuldhulp). Voor twee wethoudersposten voor GroenLinks zijn nog geen namen bekend gemaakt. Voor hen liggen de portefeuilles kunst & cultuur en ruimtelijke ordening & duurzaamheid klaar. 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS