Overslaan en naar de inhoud gaan

Minder huurachterstanden en huisuitzettingen bij woningcorporaties

Image

Het aantal huurders bij woningcorporaties met een huurachterstand nam vorig jaar weer af. Ook de al jaren durende daling van het aantal huisuitzettingen zette door. Deze trend is al een aantal jaren gaande, zo meldt Aedes. De coronaperiode lijkt kortom weinig impact te hebben gehad op de huurbetaling. Corporaties werken ook hard aan het voorkomen van schulden en huisuitzettingen, zoals via de Amsterdamse aanpak VroegEropAf. 

De koepelorganisatie van woningcorporaties signaleert wel een toename van huurachterstanden in 2022 bij sommige corporaties; bovendien stijgt het aantal verzoeken om een betalingsregeling of toepassing van de maatwerk-regeling voor de huur. Dat zijn volgens Aedes duidelijke indicaties dat de betalingsrisico's bij de corporatiehuurders toenemen.

Het aantal huisuitzettingen door corporaties neemt al jaren spectaculair af, de laatste jaren van 3.000 in 2018 naar 1.400 in 2021. Dit blijkt uit de enquête die Aedes heeft gehouden onder bijna 150 corporaties. Zij bezitten 65 procent van het totaal aantal corporatiewoningen. De resultaten zijn doorberekend voor de gehele sector

Trefwoorden