Metropoolregio wil 100.000 extra woningen realiseren voor 2020

10.04.09

Metropoolregio presenteert ambitieus investeringsprogramma

De Metropoolregio Amsterdam, het samenwerkingsverband van 36 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland, en de Stadsregio Amsterdam, heeft op 9 april zijn ambitieus voor het komende decennium gepresenteerd. De bestuurders hebben afgesproken om tussen 2010 en 2020 100.000 woningen te bouwen. In dezelfde periode moeten 44.000 verouderde woningen worden vervangen. Verder willen de bestuurders fors investeren in infrastructuur, werkgelegenheid, natuur en landschap.

Volgens de bestuurders is deze inzet hard nodig om minimaal te voldoen aan de grote vraag naar woningen in het economische hart van Nederland. In 2020 telt de Metropoolregio Amsterdam volgens de jongste prognose ongeveer 2.250.000 inwoners. Op dit moment is het woningtekort in de regio gemiddeld 3,4%. In Amsterdam is het tekort zelfs 5%. Om ook in de toekomst te kunnen blijven functioneren als economische motor van Nederland zijn er dan ook forse investeringen nodig in de woningmarkt.

De crisis

“Dat de realisatie van het woningbouwprogramma veel werkgelegenheid biedt, ook op de korte termijn, is mooi meegenomen”, aldus Maarten van Poelgeest, voorzitter van de Metropoolregio Amsterdam. “Ons gaat het echter om het klaarmaken van de regio voor het moment dat de economie weer aantrekt. Om te kunnen blijven concurreren met andere sterke regio’s in Europa is realisatie van dit ambitieuze woningbouwprogramma absoluut nodig.” Met het oog op de crisis willen de metropoolbestuurders wel zo snel mogelijk met het Rijk tot afspraken komen om een aantal bouwlocaties versneld te ontwikkelen. Van Poelgeest benadrukte dat het dan vooral belangrijk is dat het Rijk actief participeert en het niet laat bij het doorsluizen van extra gelden om de economie aan de praat te krijgen. “Om de spade snel de grond in te krijgen moet het Rijk risicodragend meedoen in de grote bouwprojecten, dus samen met de regio en marktpartijen. Dat geeft veel meer garanties en maakt het effect van het naar voren halen van geld veel en veel groter.”

Mede-metropoolbestuurder Ton Hooijmaijers benadrukte dat het realiseren van het woningbouwprogramma hand in hand moet gaan met forse investeringen in het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. “Juist het unieke, afwisselende landschap van de metropoolregio is in internationaal opzicht een winstpakker. Dat kan geen enkele andere metropoolregio bieden.” Verder is het minstens zo belangrijk om de bereikbaarheid te verbeteren en in te zetten op het realiseren van een duurzame leefkwaliteit. “We moeten een goed woon-, werk- en leefmilieu bieden aan die 2,4 miljoen mensen die hier straks wonen.” In totaal is voor het realiseren van de ambities een investering nodig van rond de 2 miljard euro per jaar, op te brengen door regio en Rijk.

De woningbouwambitie is vastgelegd in het vandaag door de bestuurders onderschreven ‘Gebiedsdocument Verstedelijkingsafspraken 2010-2020 Metropoolregio Amsterdam’. Voor het bouwen van de nieuwe woningen wordt vooral ingezet op binnenstedelijk. Van Poelgeest: “Alleen op die manier kunnen we én het landschap openhouden én rendabele openbaar vervoersystemen ontwikkelen.” Deze inzet vergt extra investeringen in openbare ruimte, bereikbaarheid en voorzieningen.

Het woningbouwprogramma is opgebouwd uit vele tientallen individuele bouwprojecten. Deze bouwprojecten staan omschreven in het gebiedsdocument, met inbegrip van de knelpunten die een voortvarende realisatie in de weg staan. Vanuit deze totaalopgave zijn elf gebiedsontwikkelingsprojecten benoemd die van grote betekenis zijn voor de metropoolregio als geheel. Deze integrale projecten vragen stuk voor stuk ingewikkelde aanvullende inspanningen op het vlak van economie, groen, klimaatadaptatie, milieukwaliteit en mobiliteit. De komende maanden is er al overleg met het Rijk om te bezien op welke wijze Den Haag de helpende hand kan bieden. Soms is financiële hulp nodig, in andere gevallen gaat het om participatie of om het wegnemen van wettelijke barrières.

Het gebiedsdocument over de verstedelijkingsafspraken is vastgesteld tijdens de 1e Conferentie Metropoolregio Amsterdam op 9 april 2009 te Lelystad. Tijdens de laatste Noordvleugelconferentie is de nieuwe naam ‘Metropoolregio Amsterdam’ vastgesteld. Lelystad is per 9 april het jongste lid van het bestuurlijke samenwerkingsverband.

Metropoolregio Amsterdam

De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, de Stadsregio Amsterdam en 36 gemeenten. De betekenis van de Metropoolregio Amsterdam voor de Nederlandse economie en de internationale concurrentiepositie is groot. De verdere ontwikkeling is gericht op het creëren van een hoogwaardig en duurzaam leef- en woonmilieu, waar bedrijven, bewoners en bezoekers zich graag willen vestigen en willen verblijven.

Meer weten? Kijk op: www.metropoolregioamsterdam.nl

 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.