Overslaan en naar de inhoud gaan

Meerderheid Amsterdammers stemt tegen vernieuwingsplannen Hoofdgroenstructuur

Image

Bij het referendum over de Hoofdgroenstructuur heeft een ruime meerderheid van de Amsterdammers tegen gestemd. 63 procent stemde tegen en 37 procent voor, als de blanco en ongeldige stemmen niet worden meegeteld. De opkomst voor het referendum is 38,2 procent. (= definitieve uitslag 14-6-2024). 6,6 procent stemde blanco.

De voorgestelde actualisering van de Hoofdgroenstructuur moet ervoor zorgen dat bij plannen voor bebouwing of infrastructuur niet verder wordt geknabbeld aan groene gebieden en natuur in de stad. 'Groen' omvat stadsparken, maar ook bijvoorbeeld Artis, begraafplaatsen en sportvelden, ook die met kunstgras. De initiatiefnemers van het referendum vinden dat er in het negentig pagina’s tellende beleidskader te veel ruimte is voor uitzonderingen. Zij vrezen dat het nieuwe beleidskader onvoldoende beschermd tegen verdere verstening van de stad.

Consequenties?

26 juni is het debat over het beleidskader Hoofdgroenstructuur. Omdat het om een raadgevend referendum gaat, kan de gemeenteraad de uitslag negeren en het voorstel van wethouder Van Dantzig aannemen. De wethouder kan ook zelf met aanpassingen komen of afwachten welke extra wensen de gemeenteraad naar voren brengt om recht te doen aan de zorgen van de initiatiefnemers. Mochten de huidige of de eventueel bijgestelde plannen toch worden weggestemd, dan blijft het bestaande beleidskader Hoofdgroenstructuur (zie kaartje) van kracht. 

Image

Dit bericht is geactualiseerd op 17 juni, nadat de definitieve uitslag bekend werd.

Trefwoorden