Meer meldingen van burenoverlast, dus steeds meer werk voor buurtbemiddelaars

30.04.19
Meer meldingen van burenoverlast, dus steeds meer werk voor buurtbemiddelaars

Het aantal meldingen van burenoverlast is de afgelopen vijf jaar met 40 procent gegroeid (tot 17.000 in 2018), zo blijkt uit de jaarlijkse benchmark van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Door de stijging in het aantal zaken loopt buurtbemiddeling steeds vaker tegen de grenzen van capaciteit en geld aan, zo waarschuwt het Centrum. Dat geldt volgens directeur Bente London ook voor Beterburen, de organisatie voor buurtbemiddeling in en rond Amsterdam. Buurtbemiddeling is de 'eerste hulp bij burenruzie', waarbij getrainde vrijwilligers burenruzies proberen te beslechten.

Het CCV trekt aan de bel. Met name de al langer bestaande organisaties buurtbemiddeling zien de meldingen van burenoverlast toenemen, maar hun budget niet. Bewoners, woningcorporaties, politie en gemeenten weten hen steeds beter te vinden. Dit leidt niet alleen tot meer werk(druk), ook moeten meer bemiddelaars aangetrokken en opgeleid worden om wachtlijsten te voorkomen. Met als gevaar dat als buren niet op tijd hun verhaal kunnen doen, burenruzies sneller escaleren.
Dat speelt ook in de regio Amsterdam, zegt directeur Bente London van Beter Buren: "Dat het aantal meldingen groeit is niet zo gek natuurlijk. De Amsterdamse bevolking groeit flink en de gemiddelde woningbezetting groeit, waardoor sneller overlast ontstaat. Maar ook door het WMO-beleid en het beleid van de gemeente Amsterdam wordt aan meer kwetsbare bewoners zelfstandige huisvesting geboden. Ook dat leidt tot meer meldingen." Ze wijst er ook op dat dat gemeenten en corporaties bij ontruiming/gedragsaanwijzing volgens de Wet aanpak Woonoverlast (en de treiteraanpak) eerst mildere acties moeten hebben geprobeerd. "Buurtbemiddeling wordt daarom steeds meer ingezet als eerste actie. Daar komt nog bij dat conform landelijk beleid politie en corporatiemedewerkers niet ingezet mogen worden voor eenvoudige burenconflicten, maar dat bewoners dat zelf moeten oplossen met zo nodig buurtbemiddeling."
London: "Consequentie van dit alles is dat de groei van het aantal aanmeldingen flink toeneemt. Ook de casuïstiek die de bemiddelaars tegenkomen wordt zwaarder."

Het CCV meldt dat steeds meer gemeenten en woningcorporaties investeren in buurtbemiddelingsorganisaties als BeterBuren. In 2018 en de eerste maanden van 2019 startten maar liefst 55 nieuwe gemeenten hiermee. In totaal bieden 8 van de 10 gemeenten nu buurtbemiddeling aan. Inwoners met burenproblemen kunnen zelf – en kosteloos - naar deze organisaties stappen. Als beide partijen instemmen proberen vervolgens goed opgeleide, deskundige buurtbemiddelaars de ruziënde buren tot elkaar te brengen en te voorkomen dat conflicten niet verder escaleren. Het CCV: "Daardoor hebben gemeente, politie en woningcorporaties de handen vrij om zaken met complexe woonoverlast op te pakken. Een uitstekende win-win situatie die mogelijk op de langere termijn door structurele financiële tekorten wordt bedreigd."

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS