Overslaan en naar de inhoud gaan

Maximering WOZ-waarde in puntenstelsel vermindert kans op liberalisering drastisch

Image

Als de WOZ-waarde voor maximaal 33 procent meetelt in het woningwaarderingsstelsel, dan kan een aanzienlijk kleiner deel van de particuliere gereguleerde huurwoningen worden geliberaliseerd. Bijna 70 procent van de bijna 58.000 particuliere sociale huurwoningen blijft dan behouden, zo schrijft wethouder Ivens in een brief aan de gemeenteraad.

Het college ziet het voornemen van het kabinet om de rol van de WOZ-waarde in het puntenstelsel te beperken dan ook als een belangrijke maatregel om middeninkomens in de stad te kunnen houden. Deze maatregel zorgt ervoor dat woningen, die in het huidige stelsel bij liberalisatie meestal in het dure huursegment worden verhuurd, betaalbaar blijven. Met name Amsterdammers met een laag-middeninkomen (tot € 45.550 per jaar) kunnen daarvan profiteren.
In het huidige stelsel kan 77 procent (circa 45.000 woningen) potentieel wel worden geliberaliseerd bij mutatie. Met Prinsjesdag heeft de minister in een brief over de woningmarkt aangegeven dat het kabinet het aandeel van de WOZ in het puntenstelsel wil beperken. Daarmee moet worden voorkomen dat de betaalbaarheid van woningen te veel onder druk komt te staan, puur alleen omdat ze op een gunstige locatie staan.

Volgens de wethouder is deze maatregel niet het enige wat nodig is. Door het sprokkelen van punten blijft het mogelijk om woningen boven de liberalisatiegrens uit te tillen. En er blijven verhuurders die zich willen en wetens aan het puntenstelsel proberen te onttrekken. Om huisjesmelkers te ontmoedigen, is Ivens voorstander van de introductie van bestuurlijke boetes voor huurders die te hoge huren vragen.