Max van Engen vertrekt als directeur Wonen bij de gemeente Amsterdam

06.04.2021
Image

Max van Engen vertrek per 1 augustus als directeur bij de afdeling Wonen van de gemeente Amsterdam. Hij wordt dan topadviseur sociaal, fysiek en bedrijfsvoeringsdomein bij de Wibautgroep, onderdeel van het Project Management Bureau van de gemeente Amsterdam. Hij sluit dan een periode van zeven jaar af als directeur Wonen en vijf jaar als ambtelijk opdrachtgever ontwikkelbuurten.

Van Engen: "Ik ben trots op het vele dat wij in samenwerking met heel veel collega’s en externe partners voor de Amsterdammers gerealiseerd hebben, waaronder de woonagenda 2025, twee maal nieuwe samenwerkingsafspraken met de corporaties en de huurders, de programma’s huisvesting kwetsbare groepen, ouderenhuisvesting en woningkwaliteit, uitbreiding van de bestrijding van woonfraude, de meldplicht, vergunningen en registratieplicht voor vakantieverhuur in woningen, de woondeal MRA-Rijk, de herziening van de regionale woonruimteverdeling, regulerende maatregelen voor woningtoewijzing en woninggebruik, en plannen voor de sociale en fysieke verbetering en vernieuwing van 32 ontwikkelbuurten in Nieuw-West, Noord en Zuidoost en vele projecten en maatregelen om de leefbaarheid en veiligheid in deze buurten direct te verbeteren.
Het was mij een waar genoegen om te werken op het snijvlak van het fysiek en het sociaal domein. Het is voor mijzelf tijd voor een nieuwe stap en ik zie uit naar het werken vanuit de Wibautgroep aan grote en complexe opgaven op andere terreinen. Maar tot die tijd blijf ik me inzetten voor een betaalbare en leefbare woonomgeving in onze prachtige stad."

Trefwoorden