Een kelder of een uitbouw, niet allebei. Wordt dat het nieuwe beleid?

17.06.19
Een kelder of een uitbouw, niet allebei. Wordt dat het nieuwe beleid?
Amsterdamse bestuurders worstelen met de ongekende verbouwingsdrift in delen van de stad. Bewoners klagen over overlast en blijvende schade aan de leefomgeving; andere eigenaren willen vierkante meters toevoegen. De gemeente kondigde in februari van dit jaar aan achttien maatregelen te onderzoeken tegen de 'bouwwoede'. In afwachting daarvan zijn in Oud-West aanvragen voor onder andere onderkelderingen aangehouden. Stadsdeelbestuurder Van der Horst heeft aanvragers belooft voor 1 juli duidelijkheid te geven.
 
Na het beteugelen van de vakantieverhuur, wil de gemeente nu de sterk toegenomen bouwdrift op, aan en onder bestaande woningen beperken. De gemeenteraad reageert daarmee onder andere op protesten van de actiegroep ‘Stop de bouwwoede’, die actief is in de stadsdelen Zuid en West. Er wordt heel veel verbouwd in deze stadsdelen.  Het aantal verleende omgevingsvergunningen bedroeg in Zuid en West vorig jaar 1.326 respectievelijk 931, bijna de helft van het stedelijke totaal van 4.700 vergunningen. Daarbij worden zoveel mogelijk vierkante meters toegevoegd via uitbouwen, extra verdiepingen en kelders. Grootste ergernis van belendende bewoners is wel, naast alle overlast, dat in korte tijd achtertuinen worden volgebouwd. Complete groene binnengebieden worden dichtgezet. Daarbij sneuvelt ook de functie van binnentuinen als waterbuffer. 
 
De gemeente heeft nieuw beleid aangekondigd. Het Bestuurlijk Team Aanpak Bouwdynamiek, bestaande uit wethouder Marieke van Doorninck en de stadsdeelbestuurders Sebastiaan Capel (Zuid) en Melanie van der Horst (West), moet daarbij een balans zien te vinden tussen verbouwingswensen van eigenaren en het beperken van overlast en schade aan de woonomgeving. 
Hoe het nieuwe beleid er precies uit komt te zien, is nog niet duidelijk. Zo is het generiek rijksbeleid dat een woning vier meter vergunningsvrij mag worden uitgebouwd. Toch experimenteert stadsdeel Zuid nu met het beperken van uitbouwen in de Pijp. In sommige bestemmingsplannen is vastgelegd dat onderkeldering van tuinen is toegestaan. Aanpassing daarvan vraagt simpelweg tijd. Wel zit er rek in de uitzonderingen die de gemeente op bestemmingsplannen kan maken. Van der Horst: “Bij het optoppen van woningen was het devies eerst: ja dat kan, mits er geen serieuze bezwaren zijn. Dat hebben we nu omgedraaid naar nee, tenzij er goede redenen zijn om dat wel te doen.” Capel drukt zich in vergelijkbare woorden uit als hij zegt dat er nu ‘te veel ruimte is om te bouwen’. Zo neigt Capel er naar om bewoners te laten kiezen: “Een uitbouw of een kelder. Niet alles tegelijkertijd.” 
 
Volgens Jan Overtoom, regiomanager Randstad Noord bij Bouwend Nederland, valt veel overlast te vermijden als de gemeente gewoon streng handhaaft tijdens de verbouwingen: "Wat de gemeente nu doet is de goeden laten lijden onder de kwaden."
 
In stadsdeel West worden aanvragen voor bepaalde omgevingsvergunningen aangehouden totdat er nieuw beleid is. Van der Horst heeft beloofd de bewoners in Oud-West van wie de plannen voor kelders nu zijn aangehouden, uiterlijk 1 juli duidelijkheid te geven.
 
Lees het hele artikel: Hoeveel verbouwingen kan een buurt aan? (NUL20, juni-nummer)

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS