Kabinet wil snel 10.000 woonplekken voor daklozen realiseren

03.06.20
Kabinet wil snel 10.000 woonplekken voor daklozen realiseren

Het kabinet wil dat er de komende anderhalf jaar 10.000 extra woonplekken met begeleiding voor daklozen komen. Gemeenten en corporaties moeten een groot deel daarvan realiseren. Het kabinet wil op termijn zoveel mogelijk af van de huidige opvang van dak-en thuislozen in grote slaapzalen, zoals maatschappelijke organisaties als het Leger des Heils die bieden. Daarvoor in de plaats komen woonplekken met voorzieningen voor één of twee personen.
De nieuwe aanpak richt zich op het voorkomen van dak- en thuisloosheid, het vernieuwen van de maatschappelijke opvang en het organiseren van een zo snel mogelijke doorstroom naar een zelfstandige woonplek met begeleiding. Eerder werd al 200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de begeleiding. Het kabinet wil volgens staatssecretaris Blokhuis ook leegstaande panden van het Rijksvastgoedbedrijf beschikbaar stellen om die nieuwe woonplekken te realiseren.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS