Overslaan en naar de inhoud gaan

'Jaarlijks 180 nieuwe sociale huurwoningen in Zaanstad'

Image

De zes Zaanse corporaties hebben de ambitie om tot en met 2020 jaarlijks 180 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Zo hebben zij afgesproken met de gemeente Zaanstad en organisaties van huurders. Vanwege gebrek aan bouwlocaties blijft voor 2017 de productie echter beperkt tot 87 woningen: Parteon 81 en Eigen Haard 6. Voor de jaren daarna zullen nadere afspraken worden gemaakt.
Voor de periode na 2017 beschikken vier van de zes corporaties (Parteon, Rochdale, Eigen Haard en Wormer Wonen) over elf bouwlocaties met een totale plancapaciteit van een kleine zevenhonderd woningen. Aldaar zijn nog geen driehonderd nieuwe sociale huurwoningen voorzien. Bijna de helft komt voor rekening van Parteon in onder meer Westzanerwerf en in het plangebied Overtuinen. Eigen Haard bouwt 90 woningen in Saendelft. ZVH en Woonzorg Nederland hebben geen nieuwbouwplannen.
"Corporaties en gemeente Zaanstad voelen zich beide verantwoordelijk voor het realiseren van de nieuwbouwproductie", aldus de gezamenlijke Raamovereenkomst. Woningcorporaties en gemeente kijken daarom naar de mogelijkheden van hun eigen grondposities en naar de grondposities van derden. Op locaties van de gemeente hebben corporaties een voorkeurspositie. Mocht regelgeving belemmerend werken, dan zal de gemeente daarvoor een oplossing proberen te vinden.
Verder is met Zaanstad de afspraak gemaakt dat de sociale voorraad minimaal 25.100 woningen omvat. Verkoop (118 woningen in 2017) en liberalisatie (29 woningen in 2017) moet altijd worden gecompenseerd door nieuwbouw, verbouw of aankoop.