Inkomensgrens voor alle gereguleerde particuliere huurwoningen

13.10.11

Inkomensgrens voor alle gereguleerde particuliere huurwoningen

update 14 oktober

Amsterdam krijgt een inkomensgrens voor alle gereguleerde particuliere huurwoningen (tot 142 punten). Dat is belangrijkste aanpassing op het collegevoorstel om het huidige systeem van woonruimteverdeling te wijzigen. Dat voorstel werd op 12 oktober door de gemeenteraad aangenomen. De nieuwe inkomensgrens wordt naar verwachting per 1 januari 2012 van kracht.

Bij de nieuwe Amsterdamse systematiek voor woonruimteverdeling wordt er flink gedereguleerd. De criteria voor toewijzing van goedkope huurwoningen worden vereenvoudigd. Aan nieuwe huurders worden geen passendheidscriteria meer gesteld (binding aan de stad en relatie huishouden/grootte woning). Wat wel blijft is een inkomensgrens. In de Notitie Woonruimteverdeling stelde wethouder Freek Ossel voor huurwoningen tot 554 euro te bestemmen voor huishoudens met een inkomen van maximaal 38.150 euro.
Het college besloot een PvdA/Groenlinks-amendement  op te volgen waardoor voor meer woningen een inkomensgrens blijft gelden. Voor alle particuliere huurwoningen tot de liberaliseringsgrens (142 punten/652 euro) komen straks alleen huurders in aanmerking met een maximaal gezinsinkomen van 43.000 euro. Er blijven daardoor meer gereguleerde woningen voor lage middeninkomens beschikbaar. Of liever: de nieuwe grens 'repareert'  het verlies van gereguleerde woningen voor deze doelgroep na de aanpassing van het puntensysteem op 1 oktober (zie tabel). VVD en CDA stemden tegen de verhoging.

Voorraad gereguleerde particuliere huurwoningen

Tot 1 oktober gereguleerd (zonder Donner-punten) 62.000 22% huurvoorraad
Vanaf 1 oktober met inkomensgrens tot 121 punten 41.000 15% huurvoorraad
Vanaf 1 oktober met inkomensgrens tot 142 punten 60.000 22 % huurvoorraad

Tot 1 oktober golden er voor 22% van de huurvoorraad particuliere huurwoningen passendheidscriteria. Vanaf 1 oktober hebben de meeste Amsterdamse woningen 25 punten extra. In het oorspronkelijke collegevoorstel zou daardoor het percentage woningen met inkomensbegrenzing zakken naar 15. In het nieuwe voorstel blijft er voor 22% van de particuliere huurvoorraad een huisvestingsvergunning nodig. Het puntenstelsel geldt voor alle woningen tot 142 punten (652 euro).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Met deze 142-puntengrens komt er voor zowel de particuliere als sociale huurmarkt één grens tussen geliberaliseerd en gereguleerd. Dat is tevens de huurtoeslaggrens, waardoor het systeem aan eenvoud wint. Met deze grens sluit Amsterdam ook aan bij de rest van de stadsregio. Voor corporatiewoningen geldt wettelijk overigens een andere inkomensgrens. Corporaties mogen hun gereguleerde huurwoningen tot 142 punten alleen toewijzen aan huishoudens met een totaalinkomen van 33.000 euro. 

Gezinnen

Andere passenheidscriteria vervallen. Zo hoeven verhuurders straks goedkope huurwoningen met drie of vier kamers straks niet meer verplicht te verhuren aan tweepersoonshuishoudens of gezinnen. De CDA-fractie maakte bezwaar tegen deze vorm van dereguleren. Gezinnen komen daardoor volgens deze partij hierdoor in de stad nog verder in de knel. De partij diende een motie in om in overleg te treden met corporaties over het minimaal te huisvesten gezinnen. De motie werd aangenomen. Tot dusver zijn in het huidige akkoord Bouwen aan de Stad II alleen monitorafspraken voorzien over het huisvesten van grote gezinnen (vanaf 5 personen).

Het nieuwe woonruimteverdeelsysteem zal in fasen worden ingevoerd vanaf 1 januari 2012. De snelheid daarvan is afhankelijk van overeenstemming met corporaties en de Stadsregio. De gemeente verwacht 2,5 miljoen euro op jaarbasis te bezuinigen op uitvoerings- en handhavingskosten.

Meer informatie:
NUL20: 
Amsterdam komt met ingrijpende hervorming van woonruimteverdeling (21-09-2011)
NUL20: Woonruimteverdeling op de schop (mei-2011)

update 14 oktober

Amsterdam krijgt een inkomensgrens voor alle gereguleerde particuliere huurwoningen (tot 142 punten). Dat is belangrijkste aanpassing op het collegevoorstel om het huidige systeem van woonruimteverdeling te wijzigen. Dat voorstel werd op 12 oktober door de gemeenteraad aangenomen. De nieuwe inkomensgrens wordt naar verwachting per 1 januari 2012 van kracht." data-share-imageurl="">

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.02 Geactualiseerd op: 17.02.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering de bijzondere...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.02 Geactualiseerd op: 16.02.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de derde aflevering: Paul Smeulders, Kamerlid voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.02 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: Koopgarant en...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 01.02 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de tweede aflevering: Daniel Koerhuis, VVD-Kamerlid, over...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.01 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. We starten met Julius Terpstra, kandidaat-Kamerlid voor het...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 26.01 Geactualiseerd op: 26.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: kan de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.01 Geactualiseerd op: 18.01.21

Egbert de Vries vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij wordt per 20 januari geïnstalleerd als de opvolger van wethouder Sharon Dijksma. De Vries startte na de zomer van 2014. Hoe kijkt de toekomstig wethouder en voormalig stadsdeelpoliticus terug op zijn...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 08.01 Geactualiseerd op: 08.01.21

Amsterdam nam vorig jaar 5.932 nieuwe woningen in aanbouw. Dit is bijna 18 procent minder dan in 2019 en beduidend minder dan de ambitie van het college. Niettemin beschouwt wethouder Laurens Ivens dit als 'een immense prestatie' gezien de coronacrisis. En waarom is hij zo optimistisch over de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.12

Bouw Woon Leef is de maand december in de Zaanstreek. Een gebied waar weer flink wordt gebouwd en plannen voor nog veel meer woningen in voorbereiding zijn. Ook de Amsterdammer heeft de gemeenten langs de rivier ontdekt. Weet ook woonwethouder van Zaanstad Songül Mutluer.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.