Overslaan en naar de inhoud gaan

HVDN-ontwerp gekozen voor nieuwbouw Airey-strook

Image

Woningstichting Eigen Haard, buurtbewoners en het stadsdeel hebben unaniem gekozen voor het ontwerp van HVDN Architecten voor de herontwikkeling van de Aireystrook in Amsterdam Nieuw-West. Bij dit ontwerp blijft het stedenbouwkundig karakter van de strook behouden. Er komt een mix sociale huur, vrije sector huur en koopwoningen. De sloop van de huidige woningen gaat in fasen, zodat een deel van de bewoners kan verhuizen binnen de Aireystrook. De eerste fase van de vernieuwing start in 2013 met de bouw van vier complexen met in totaal 80 woningen.

Erfgoedverenigingen hebben tot dusver gestreden tegen sloop van de zogeheten Airey-woningen. Eigen Haard vond de woningen te slecht om te behouden. De woningcorporatie vroeg een aantal architectenbureaus een visie op de Aireystrook te ontwikkelen. ‘De Aireystrook is beschermd stadsgezicht’, bevestigt Chrétien Mommers, directeur bij Eigen Haard. Daarom staat volgens hem bij de nieuwbouw het behoud van de cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kwaliteiten voorop. "De nieuwbouw moet passen in de huidige hofstructuur, zodat het groene en ruimtelijke karakter van de buurt blijft bestaan. Daarnaast willen we met de nieuwe woonblokken meer eenheid creëren in de strook".

Tijdens een bewonersavond in het Van Eesterenmuseum presenteerden de architecten hun plannen aan bewoners en vertegenwoordigers van het stadsdeel. Daarna zijn de plannen tentoongesteld in het Van Eesterenmuseum. Bewoners konden via formulieren hun mening en voorkeur delen. Uiteindelijk kozen Eigen Haard, het Stadsdeel en bewoners, unaniem voor het ontwerp van HVDN. Het concept van HVDN Architecten beantwoordt volgens Eigen Haard op een overtuigende manier de vraag naar een hedendaagse invulling van het modulaire Aireysysteem. Opvallend zijn de kunstwerken met originele details, op de kopgevels aan de Burgemeester de Vlugtlaan.

 

Zie ook:
Laatste slag om Aireyblokken (NUL20, 16-05-2012)
 
Bronvermelding foto: Studioninedots en HVDN Architecten