Overslaan en naar de inhoud gaan

'Huurders op Maat' in betere woningen

'Huurders op Maat' in betere woningen

Uit een tussentijdse evaluatie van Huur op Maat blijkt dat huurders kwalitatief betere woningen betrekken die ze zonder Huur op Maat niet zouden kunnen betalen. De huurkorting die de corporaties geven, komt vooral bij deze huishoudens terecht. Voor de meeste corporaties pakt deze wijze van verhuren budgetneutraal uit. Bij Huur op Maat Sinds oktober 2008 experimenteren diverse woningcorporaties verspreid over Nederland met 'Huur op Maat'. Bij deze aanpak is de huurprijs afhankelijk van het inkomen van de huurder. Huur op Maat blijkt meer corporatiewoningen betaalbaar te maken voor de primaire doelgroep. Om dit te bereiken worden de volkshuisvestelijke middelen van de corporaties gerichter ingezet op deze groep. Mede daardoor krijgen woningzoekenden meer te kiezen. Bij die keuze moeten zij een duidelijker afweging maken tussen de prijs en de kwaliteit van de woningen. Het totale experiment duurt drie jaar. In het eerste jaar zijn bijna 3200 Huur op Maat-contracten afgesloten. Ten minste 90 procent van de woningen is verhuurd aan de lage inkomens (waaronder ook de lage middeninkomens, tot 35.350 euro). Voor de meeste corporaties pakt deze wijze van verhuren budgetneutraal uit. Een aantal corporaties haalt minder huur op. Er zijn volgens onderzoeksbureau Rigo indicaties dat het beslag op de huurtoeslag is toegenomen.

Amsterdam heeft van minister Eberhard van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie geen toestemming gekregen mee te doen aan het SEV-experiment. De reden daarvoor was dat de Amsterdamse variant van Huur op Maat sterk zou afwijken van de andere steden. In de beoogde Amsterdamse proef zouden tweehonderd te krap behuisde grote gezinnen met lage inkomens in duurdere grote woningen kunnen wonen door hen korting te geven op de huurprijs. Om dat te kunnen financieren, zouden de woningcorporaties de huur van tweehonderd andere, kleine maar gewilde, woningen in de binnenstad willen verhogen tot boven de maximale huur die in het puntensysteem geldt. Daarvoor was ontheffing van het puntenstelsel nodig, maar de minister heeft de gemeente geschreven dat de vrijstelling van het woningwaarderingsstelsel voor de kleine populaire woningen op grond van de huidige regelgeving niet mogelijk is.

Geen van de betrokken Amsterdamse organisaties  was overigens nog erg enthousiast over het eigen complexe voorstel. De Huurdersvereniging Amsterdam was uiteindelijk tegen het plan en in de gemeenteraad kreeg het experiment ook al weinig steun.

 zie SEV: huurders kiezen voor meer kwaliteit

zie NUL20: Amsterdam dubt over experiment inkomensafhankelijke huren (maart 2009)