Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoogbouw Zuidas weer in de pas met luchtvaartregels

Image

Het Rijk en gemeenten en bedrijven in de regio Amsterdam hebben in hoofdlijnen een akkoord bereikt over het nieuwe Luchthavenindelingbesluit. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het ruimtelijk hoogbouwkader Zuidas zijn alle bouwontwikkelingen die binnen dit kader vallen vrijgesteld van nadere toetsing aan het nieuwe LIB. De verdere ontwikkeling van de Zuidas is daarmee veilig gesteld.

Het ministerie van Infrastructuur & Milieu wil het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB) actualiseren. Dit zou nodig zijn om Schiphol de triple A status te laten behouden en om te voldoen aan nieuwe regels inzake de vliegveiligheid. Toen vorig jaar de contouren van de nieuwe richtlijnen bekend werden gemaakt, dreigde er in grote delen van Amsterdam niet meer hoog gebouwd te kunnen worden. Uiteindelijk blijkt de soep niet zo heet gegeten te worden. Een fors onderhandelingstraject heeft geleid tot flinke bijstellingen én een nieuw hoogbouwkader voor de Zuidas. Dat is nauwelijks beperkend voor het afbouwen van de Zuidas. Zelfs hoogbouw die buiten het kader valt is niet bij voorbaat kansloos. Daarvoor moet echter wel een ‘verklaring van geen bezwaar’ onder het nieuwe LIB worden aangevraagd.
Het grootste knelpunt bleek uiteindelijk dat nieuwe bouwontwikkelingen de zogeheten 'secundaire radar' kunnen verstoren, waardoor vliegtuigen tijdelijk van de radar kunnen verdwijnen. Dat blijkt op te lossen door de militaire radar van Soesterberg aan te sluiten op het civiele netwerk.
Het nieuwe hoogbouwkader voor de Zuidas omvat de bestaande bebouwing, de bouwvergunningen en bouwplannen conform vigerende bestemmingsplannen, en nader uit te werken planvlakken op de Zuidas.
In de huidige raadsvoordracht voor de vergadering van 5 november wordt alleen gesproken over het Hoogbouwkader Zuidas. De eerste teksten voor het nieuwe LIB hadden echter ook consequenties voor andere hoogbouwplannen in de stad, waaronder die van Overhoeks en de Houthaven.

Trefwoorden