Overslaan en naar de inhoud gaan

Groen licht voor bouwplannen westzijde Amstelstation

Image

De Gemeente Amsterdam kan verder met de herontwikkeling van het gebied tussen het Amstelstation en de Amstel. De Raad van State heeft nagenoeg alle bezwaren van gebouweigenaren in de omgeving tegen het nieuwe bestemmingsplan Amstelstation-Amsteloever afgewezen.

De bouwplannen voorzien in de herontwikkeling van 1.300 tot 2.100 woningen, inclusief vernieuwing van de Van der Kunbuurt, de realisatie van 100.000 m2 tot 170.000 m2 kantoren en de bouw van allerlei voorzieningen, zoals een grote ondergrondse fietsenstalling en vernieuwing van de westzijde van de stationshal. 

NL Mondriaan Property, Nationale Nederlanden en Palumbus Amsterdam zijn eigenaren van gebouwen in de omgeving, waaronder de Mondriaan- en de Tooroptoren. Deze partijen en een aantal omwonenden waren het niet eens met het plan. Naar hun smaak heeft de gemeente onvoldoende participatiemogelijkheden geboden. Ook vrezen zij voor leegstand van kantoorpanden in de toekomst, te grote verkeersdrukte en wind-, schaduw- en galmhinder. Omwonenden maakten ook bezwaar tegen de bouwhoogtes. Er mag tot een hoogte van 135 meter worden gebouwd.

De plannen voor de Van der Kunbuurt voorzien in de sloop van tweehonderd portiekwoningen uit de jaren vijftig aan de Van der Kunstraat, Goudriaanstraat en de Mr. Treublaan. Er worden 730 woningen teruggebouwd. Stadgenoot bouwt vierhonderd sociale huurwoningen. De overige woningen worden door marktpartijen gerealiseerd.