Overslaan en naar de inhoud gaan

Gemeente, provincie en energiebedrijven zoeken naar aardwarmte

Image

De gemeente Amsterdam, Vattenfall, Eneco en de provincie Noord-Holland gaan gezamenlijk een opsporingsvergunning voor geothermie aanvragen. Met de aanvraag bij Economische Zaken willen de vier partijen ervoor zorgen dat de ontwikkeling van aardwarmte in de regio op een voortvarende en tegelijk ook veilige, duurzame en betaalbare wijze plaatsvindt.

Om woningen en andere gebouwen aardgasvrij te maken zijn alternatieve warmtevoorzieningen nodig. Voor een deel van Amsterdam en de regio is een warmtenet het meest voor de hand liggende alternatief. Door aardwarmte in te zetten, kunnen de warmtenetten de komende jaren verder worden verduurzaamd.
Aardwarmte is warmte die uit diepe aardlagen (vanaf 500 meter diepte) wordt gewonnen. Gemeente en provincie werken samen met Vattenfall en Eneco, omdat zij eigenaar zijn van de warmtenetten in de regio Amsterdam. Het is op dit moment nog niet duidelijk op welke plekken in de regio warmwaterbronnen zitten. Als de ondergrond geschikt blijkt, dan kan er over drie jaar mogelijk een startvergunning worden aangevraagd.