Geen totaal verbod op commerciële activiteiten woningcorporaties

03.12.14
Geen totaal verbod op commerciële activiteiten woningcorporaties

Woningcorporaties houden ruimte voor de bouw van koop- en vrije sector huurwoningen in herstructureringsgebieden. Een royale meerderheid in de Tweede Kamer ziet niks in een volledig verbod op commerciële activiteiten. Dat bleek afgelopen week uit het Kamerdebat over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties.
De commissie stelde zich in haar rapport op het standpunt dat woningcorporaties zich uitsluitend moeten concentreren op de bouw van sociale huurwoningen voor lage inkomens. VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie en D66 zijn niet zo streng. D66-Kamerlid Verhoeven vreest dat er met een dergelijk verbod niet meer in oude wijken wordt gebouwd als de markt het laat afweten. De ChristenUnie vindt dat in dergelijke wijken corporaties ook buurthuizen, scholen en ander maatschappelijk vastgoed moeten kunnen bouwen. Het CDA biedt nog de meeste bouwruimte. Volgens Kamerlid Raymond Knops hebben corporaties simpelweg de opbrengsten uit commerciële activiteiten nodig om in de toekomst hun kernactiviteiten te financieren.
Eerder deed minister Blok in de zogeheten Novelle al het voorstel corporaties op beperkte schaal marktwoningen te laten ontwikkelen, maar alleen in die situaties waarin marktpartijen geen belangstelling hebben.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS