Fusie De Woningbouw met Ymere goedgekeurd

06.12.2013

Minister Blok van Wonen heeft afgelopen week de voorgenomen fusie tussen De Woningbouw in Weesp en Ymere goedgekeurd.
Deze goedkeuring was de laatste stap die nodig is om de fusie af te ronden. Eerder al kregen beide corporaties over de voorgenomen fusie positieve adviezen van Amsterdam, Muiden en Weesp, de betrokken huurdersorganisaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en van het Centraal Fonds Volkshuisvesting.
De formele fusiedatum is naar verwachting 1 maart 2014. Er moeten nu nog enkele formeel juridische stappen doorlopen worden. Ymere is al actief in Weesp en ziet de woonkernen Weesp en Muiden als een natuurlijk onderdeel van de woningmarkt in de metropool Amsterdam. De Woningbouw verhuurt ruim vierduizend woningen. Er werken ongeveer 50 mensen bij de Weesper corporatie.

Trefwoorden