Frans Banninck Cocq Penning voor Gerard Anderiesen

05.10.16
Frans Banninck Cocq Penning voor Gerard Anderiesen
Bij zijn afscheid als bestuurder van Stadgenoot heeft Gerard Anderiesen de Frans Banninck Cocq Penning uitgereikt gekregen door burgemeester Eberhard van der Laan. Anderiesen ontvangt de onderscheiding voor zijn bijdrage aan de Amsterdamse stedelijke vernieuwing en volkshuisvesting.
Anderiesen startte na zijn studie als stadssocioloog, wetenschapper en onderzoeker. In de jaren tachtig was Anderiesen bestuurslid van Stichting Lieven de Key. In 1994 werd hij directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). Acht jaar later werd hij directeur van de Algemene Woningbouw Vereniging (AWV). Die fuseerde in 2008 met Het Oosten tot Stadgenoot. 
Anderiesen heeft mede aan de wieg gestaan van het regionale woningaanbodsysteem WoningNet. In 1994 was hij met enkele anderen de oprichter van de eerste beleidsovereenkomst “Bouwen aan de Stad”. Deze werkwijze is later door andere steden overgenomen. Ook heeft hij een cruciaal aandeel gehad in de financiële afspraken tussen de gemeente en de corporaties. Het was in zijn tijd als lid van het Algemeen Bestuur van de Federatie dat het Erfpachtconvenant en het Aanvullend Erfpachtconvenant werden afgesloten. 
 
De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich meer dan twaalf jaar zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Het betreft personen die uit hoofde van hun (betaalde) functie in allerlei comités, verenigingen of stichtingen zitting hebben gehad en op die wijze veel voor Amsterdam hebben gedaan en betekend op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied met een landelijke of internationale uitstraling.
Meer info:

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS