Flinke dip in woningproductie Metropoolregio Amsterdam

19.05.2020
Image
De woningproductie in de Metropoolregio Amsterdam (RA) vertoont een flinke dip in het eerste kwartaal, in afwijking van de landelijke trend, zo blijkt uit cijfers van CBS. In de MRA zakte de productie met bijna 30 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019. Er werden 2.680 woningen toegevoegd (waarvan 2.034 geregistreerd als nieuwbouw). Met name in Amsterdam en Almere werd weinig opgeleverd.
 
In hoeverre de coronacrisis een rol speelt is moeilijk te zeggen. Landelijk lijken de bouwers daarvan nog niet veel last te hebben gehad. In Amsterdam stemmen de cijfers somberder. Er werden in het eerste kwartaal slechts 668 woningen opgeleverd en 416 op een andere manier toegevoegd. In Almere duikelde de productie naar 116 nieuwbouwwoningen tegenover 259 een jaar eerder. 
 
De oplevercijfers kunnen per gemeente per kwartaal overigens sterk wisselen, omdat die afhankelijk zijn van enkele bouwprojecten. Zo wisselt Diemen een record vierde kwartaal af (827 woningen) met 112 woningen dit kwartaal, terwijl in het eerste kwartaal van 2019 slechts 7 woningen werden opgeleverd. En in Amsterdam tikken met name grote woongebouwen voor studenten en young professionals aan, zoals het binnenkort op te leveren gebouw East van OurDomain Southeast in Zuidoost met 955 gemeubileerde studio’s.

De bouwproductie in het eerste kwartaal in heel Nederland ligt hoger dan die van vorig jaar. Er werden 16.5084 nieuwe woningen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) opgenomen, een stijging van 10 procent ten opzichte van vorig jaar. Ook het aantal 'overige toevoegingen' kwam in het eerste kwartaal op 10 procent meer uit. Er zijn vaker relatief weinig opleveringen in het eerste kwartaal, terwijl het vierde kwartaal piekt. Of de nieuwbouwproductie de komende maanden op hetzelfde niveau blijft, is de vraag. Cobouw meldt dat veel aannemers zeggen productieverlies te ondervinden op lopende projecten. Ze kampen vooral met de gebrekkige aanlevering van bouwmaterialen, ziekteverzuim en buitenlandse arbeidskrachten die naar huis zijn vertrokken. ABN-Amro wijst er in zijn laatste 'Insights' ook op dat vergunningsprocedures haperen omdat de bevoegde instanties niet zijn ingericht om aanvragen of (bezwaar)procedures volledig digitaal af te handelen.


Toelichting bovenste grafiek: De categorie 'Toevoegingen' betreft onder andere woningen die ontstaan via transformatieprojecten ontstaan en woningen die na ingrijpende renovatie weer als woning worden aangemeld. In de rode lijn 'saldo voorraad' zijn alle mutaties, waaronder sloop, bestemmingswijzigingen en correcties, verwerkt. Klikt op bovenste grafiek voor vergroting.