Overslaan en naar de inhoud gaan

Finance Ideas: veel corporaties ontberen duurzaam verdienmodel

Image

Bij ruim de helft van de grote woningbouwcorporaties staat het duurzaam verdienmodel onder druk, zo concludeert Finance Ideas na een analyse van de jaarverslagen van de honderd grootste woningbouwcorporaties.
Onderzoeker Johan Conijn, director Finance Ideas, noemt het wenselijk dat de verbeteruitgaven van corporaties uit de huurinkomsten kunnen worden gedekt. Dat is echter bij veel woningcorporaties niet het geval. Bij vijftien woningcorporaties is het zelfs nodig om voor de betaling van een deel van de rente-uitgaven een lening aan te trekken. De afschaffing van de verhuurderheffing zal volgens hem de financiële positie van veel corporaties verbeteren, maar hij waarschuwt voor al te hoge verwachtingen. Ook na vermindering van de belastingafdracht blijven de marges smal.

Uit de jaarverslagen over 2021 blijkt ook, aldus Johan Conijn, dat bij corporaties sprake is van een forse daling van de operationele kasstroom. Dit is een gevolg van onder andere de stijging van de vennootschapsbelasting (+ 17,9%) en huurbevriezing. Mede door die huurbevriezing kunnen corporaties de stijgende kosten van onderhoud voor sociale huurwoningen niet voldoende opvangen.
Verder blijkt uit het onderzoek ‘Corporaties in Beeld’ dat de honderd grootste  corporaties meer investeren in nieuwbouw en verduurzaming. De nieuwbouwinvesteringen stegen vorig jaar met 11,3 procent. De verbeteruitgaven, inclusief verduurzaming, groeiden met bijna 13 procent.

De honderd grootste woningcorporaties, waar onder de zes grote Amsterdamse corporaties, hebben gezamenlijk 1,8 miljoen wooneenheden; goed voor driekwart van de gehele sector.