Europese hoofdsteden willen via EU aan adressen vakantieverhuur komen

26.01.18
Europese hoofdsteden willen via EU aan adressen vakantieverhuur komen

Europese steden willen afdwingbare regels voor platforms van vakantieverhuur. Ze doen een oproep aan de Europese Commissie om tot Europese criteria voor vakantieverhuur te komen, waarvan het delen van adresgegevens van verhuurders wel de belangrijkste is. Madrid kondigde aan een vergunningenstelsel in te gaan voeren, in navolging van onder andere Berlijn en Barcelona.

Een aantal Europese steden kwam de afgelopen twee dagen bijeen in Amsterdam om ervaringen rond vakantieverhuur uit te wisselen. De nadruk lag daarbij op de verschillende methoden om deze verhuur te reguleren en illegale praktijken te bestrijden. De handhaving wordt enorm beperkt doordat verhuurplatforms weigeren adresgegevens te delen met gemeentelijke instanties. Zij doen dat met het argument dat overdracht van gegevens in strijd is Europese privacy-regels. "We vragen aan de Europese Commissie of dat werkelijk zo is. En als dat zo is, de regels dan zodanig te veranderen dat Europese steden die gegevens wel kunnen opvragen", stelt wethouder Laurens Ivens, gastheer van de tweedaagse conferentie. Hij zal ook het voortouw nemen richting Brussel.

Het was de tweede keer dat Europese steden bijeen kwamen om over vakantieverhuur van gedachten te wisselen. Deze keer waren Parijs, Krakau, Barcelona, Brussel, Wenen, Madrid en Reykjavik aanwezig. Ivens: 'Iedere stad kent haar eigen lokale problematiek maar de uitdagingen die het groeiende toerisme vormen zijn globaal. Alle Europese steden zijn bezorgd over het effect van de verschillende nationale maatregelen die tot nu toe zijn genomen om vakantieverhuur te reguleren. In de toekomst moeten alle spelers zich aan de regels gaan houden om ervoor te zorgen dat vakantieverhuur verantwoord blijft."

De Europese steden willen ook enkele andere kwaliteitscriteria op Europees niveau vaststellen. Ivens: "Steden moeten zoveel mogelijk lokaal regelen, maar er zijn nu helemaal geen kwaliteitseisen waar particuliere verhuuradressen aan moeten voldoen. Vergelijk dat eens met de eisen die aan een pak melk worden gesteld."
Maar toegang tot de verhuurgegevens is wel de belangrijkste wens. Ivens: "Het heet deeleconomie, maar er wordt van hun kant weinig gedeeld."

De steden hebben zich voorgenomen hun samenwerking verder te verdiepen. Madrid besloot dezer dagen met onmiddellijke ingang een vergunningenstelsel in te voeren met een overgangsperiode van een jaar. In die periode worden geen vergunningen verstrekt. Het komende jaar mogen Madrileense huiseigenaren hun woning nog slechts een beperkt aantal dagen, vergelijkbaar met Amsterdam, verhuren.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS