Enquête Woonagenda: meer sociale huur en minder AirBnB

08.12.16
Stadsgesprek op Plein 40-45
Enquête Woonagenda: meer sociale huur en minder AirBnB
Amsterdam werkt aan een nieuwe woonagenda. Om meer zicht te krijgen op wat er bij Amsterdammers leeft zijn er dit najaar op vier markten stadsgesprekken georganiseerd en is een online enquête gehouden. De Amsterdammers die via internet hun mening hebben gegeven (6.843) willen in de eerste plaats meer sociale huurwoningen. De tweede prioriteit is het aanpakken van illegale toeristische verhuur en het derde het bijbouwen van woningen. Het concept van de 'ongedeelde stad' krijgt brede steun. Het gaat overigens niet om een representatief onderzoek, maar om "het peilen van meningen en het delen van persoonlijke verhalen".
Een andere vraag had betrekking op het verlenen van voorrang bij woningtoewijzing. Veel geenqueteerden vinden het redelijk dat voorrang wordt verleend vanwege een fysieke beperking (71%), bij sloop (64%) en bij dakloosheid (55%). Voor voorrang van statushouders, bij scheiding, mantelzorg bestaat al minder begrip. Laat staan bij ruzie met de buren.
Dat er bij het toewijzen van een sociale huurwoning wordt gekeken naar inkomen en vermogen, krijgt veel begrip (62%). Een nog groter percentage vindt (69%) dat de overheid ook grenzen moet stellen aan de huurprijs van vrijesector huurwoningen.
De vraag naar de redelijkheid van tijdelijke huurcontracten levert een verdeeld beeld op. 32 Procent vindt dat redelijk voor starters en studenten; 47 procent vindt dat iedereen recht heeft op een vast huurcontract.
Een meerderheid (55%) is tegen het verkopen van sociale huurwoningen en wil bij de handhaving de prioriteit leggen bij de aanpakken van illegale toeristische verhuur (52%).
Wat betreft de woningkwaliteit ligt de prioriteit overduidelijk bij goed onderhoud (79%), gevolgd door energiezuinigheid (54%) en geluidsisolatie (50%). 
Aan de enquête deden 6.843 Amsterdammers mee. Opvallend was dat het overgrote deel daarvan binnen de ring woonde en 71 procent een hooggeschoold was (HBO en hoger). Een betere spreiding zat in het woningtype: 28 procent woonde in een sociale huurwoning, 23 procent in particuliere huur en 38 procent in een koopwoning. 
 
De volledige enquête-resultaten staan HIER.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS