Eigen Haard ook actief in gemeente Haarlemmermeer

17.02.17
Eigen Haard ook actief in gemeente Haarlemmermeer

Eigen Haard gaat ook sociale huurwoningen bouwen in de gemeente Haarlemmermeer. Gemeente en woningstichting hebben daarover een overeenkomst afgesloten. Bedoeling is dat Eigen Haard de komende vijf jaar vier- tot vijfhonderd sociale huurwoningen in aanbouw neemt. De corporatie gaat gelijk uit de startblokken. Nog dit jaar worden tweehonderd tijdelijke woningen voor de opvang van statushouders gerealiseerd in het Lincolnpark in Hoofddorp.

Wethouder Tom Horn (Wonen) noemt de afspraak met Eigen Haard 'goed nieuws voor inwoners die op deze woningen zijn aangewezen'. "We hebben er nu te weinig van en de gemiddelde wachttijd is ruim zeven jaar. Samenwerking met Eigen Haard leidt tot een belangrijke uitbreiding van het aanbod aan de onderkant van de woningmarkt. Voor de huisvesting van zowel spoedzoekers, als statushouders."

Voor de opbouw van zo’n substantieel woningbestand in Haarlemmermeer willen burgemeester en wethouders bij de ontwikkeling van de woningbouwlocaties in Hoofddorp Zuid-Oost (Zuidrand R-net locatie en Lincolnpark), waarvan de grond gemeentelijk eigendom is, Eigen Haard de kans bieden om sociale huurwoningen te bouwen. Bij beide nieuwe locaties zal het woningbouwprogramma voor minstens dertig procent bestaan uit sociale huurwoningen. Op de Zuidrand R-net locatie gaat het om circa 50 woningen en in Lincolnpark om circa 250 woningen. Vooruitlopend op de definitieve ontwikkeling van Lincolnpark worden tweehonderd tijdelijke woningen gebouwd. Helemaal nieuw in Haarlemmermeer is Eigen Haard niet. De Amsterdamse corporatie heeft plannen voor circa 250 sociale huurwoningen op Landgoed Wickevoort in Cruquius.

Wethouder Tom Horn is enthousiast over de samenwerking met Eigen Haard. "Als we DUWO en Woonzorg niet meetellen, dan waren we voor de sociale huurmarkt helemaal afhankelijk van Ymere. Begrijp me goed, Ymere is een goede partner. De laatste jaren echter is de slagkracht van Ymere verminderd. Maar de behoefte aan sociale huurwoningen is alleen maar gegroeid. Met extra investeringscapaciteit van een tweede corporatie krijgen we meer mogelijkheden. Het is sowieso een goede zaak dat wij voor onze beleidsdoelstellingen in de sociale huursector op meerdere algemene corporaties een beroep kunnen doen."

De nieuwe activiteiten in de Haarlemmermeer gaan niet ten koste van de investeringen elders, zo benadrukt bestuurder Bert Halm. "We hebben met alle gemeenten en huurdersorganisaties in ons werkgebied prestatieafspraken gemaakt over de aanpak van de bestaande voorraad en de omvang van nieuwbouw. Dan blijkt dat we nog financiële ruimte hebben om bijvoorbeeld in de Haarlemmermeer aan de slag te gaan."

De keuze voor Haarlemmermeer past volgens hem bij het denken in woningmarktregio's. "Haarlemmermeer is onderdeel van onze woningmarkt. Mensen wonen in Hoofddorp of Nieuw-Vennep en werken in Amsterdam of Diemen. Wij voelen daar een verantwoordelijkheid. Eigen Haard is een gezonde corporatie met een gezonde exploitatie. Wij kunnen dus extra investeren in nieuwbouw."

De voorgenomen investeringen zijn afgestemd met Ymere. "Ymere doet zeker niet niks in de Haarlemmermeer, maar voor de gemeente is het wel prettig dat zij voortaan een beroep kan doen op twee partijen," aldus Halm.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 07.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze korte video van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.08

Eind augustus bezocht het voltallige college de Vogelbuurt in Noord. Een volgens de burgemeester 'afgedwongen' bezoek. Afgedwongen, door de veelvuldige protesten en acties. Noorderlingen, verenigd in de actiegroep Verdedig Noord, voelen zich niet gehoord en achtergesteld. Waarom is men in Noord...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.08 Geactualiseerd op: 25.08.21

De huidige woningnood is onverklaarbaar als je de groeicurve van de Nederlandse bevolking uitzet tegen de toename van de woningvoorraad. Het laatste decennium is die verhouding niet ongunstiger geworden. Wat laten de CBS-cijfers niet zien? Zijn er wellicht tienduizenden woningen niet meer in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 09.08

Het lijvige boek 'Ruimtelijke Ordening, geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland' moest hoognodig worden geactualiseerd. De eerste uitgave van Van der Cammen en Len de Kerk stamt uit 1986 en is in de loop der tijd weliswaar meermaals hernieuwd maar niet zo ingrijpend als...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.07

Dit dashboard geeft een actueel overzicht van de woningvoorraad en verhuur van de woningcorporaties in Amsterdam. De cijfers komen uit het meest recente jaarverslag van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) tenzij anders aangegeven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.