Eigen Haard ook actief in gemeente Haarlemmermeer

17.02.17
Eigen Haard ook actief in gemeente Haarlemmermeer

Eigen Haard gaat ook sociale huurwoningen bouwen in de gemeente Haarlemmermeer. Gemeente en woningstichting hebben daarover een overeenkomst afgesloten. Bedoeling is dat Eigen Haard de komende vijf jaar vier- tot vijfhonderd sociale huurwoningen in aanbouw neemt. De corporatie gaat gelijk uit de startblokken. Nog dit jaar worden tweehonderd tijdelijke woningen voor de opvang van statushouders gerealiseerd in het Lincolnpark in Hoofddorp.

Wethouder Tom Horn (Wonen) noemt de afspraak met Eigen Haard 'goed nieuws voor inwoners die op deze woningen zijn aangewezen'. "We hebben er nu te weinig van en de gemiddelde wachttijd is ruim zeven jaar. Samenwerking met Eigen Haard leidt tot een belangrijke uitbreiding van het aanbod aan de onderkant van de woningmarkt. Voor de huisvesting van zowel spoedzoekers, als statushouders."

Voor de opbouw van zo’n substantieel woningbestand in Haarlemmermeer willen burgemeester en wethouders bij de ontwikkeling van de woningbouwlocaties in Hoofddorp Zuid-Oost (Zuidrand R-net locatie en Lincolnpark), waarvan de grond gemeentelijk eigendom is, Eigen Haard de kans bieden om sociale huurwoningen te bouwen. Bij beide nieuwe locaties zal het woningbouwprogramma voor minstens dertig procent bestaan uit sociale huurwoningen. Op de Zuidrand R-net locatie gaat het om circa 50 woningen en in Lincolnpark om circa 250 woningen. Vooruitlopend op de definitieve ontwikkeling van Lincolnpark worden tweehonderd tijdelijke woningen gebouwd. Helemaal nieuw in Haarlemmermeer is Eigen Haard niet. De Amsterdamse corporatie heeft plannen voor circa 250 sociale huurwoningen op Landgoed Wickevoort in Cruquius.

Wethouder Tom Horn is enthousiast over de samenwerking met Eigen Haard. "Als we DUWO en Woonzorg niet meetellen, dan waren we voor de sociale huurmarkt helemaal afhankelijk van Ymere. Begrijp me goed, Ymere is een goede partner. De laatste jaren echter is de slagkracht van Ymere verminderd. Maar de behoefte aan sociale huurwoningen is alleen maar gegroeid. Met extra investeringscapaciteit van een tweede corporatie krijgen we meer mogelijkheden. Het is sowieso een goede zaak dat wij voor onze beleidsdoelstellingen in de sociale huursector op meerdere algemene corporaties een beroep kunnen doen."

De nieuwe activiteiten in de Haarlemmermeer gaan niet ten koste van de investeringen elders, zo benadrukt bestuurder Bert Halm. "We hebben met alle gemeenten en huurdersorganisaties in ons werkgebied prestatieafspraken gemaakt over de aanpak van de bestaande voorraad en de omvang van nieuwbouw. Dan blijkt dat we nog financiële ruimte hebben om bijvoorbeeld in de Haarlemmermeer aan de slag te gaan."

De keuze voor Haarlemmermeer past volgens hem bij het denken in woningmarktregio's. "Haarlemmermeer is onderdeel van onze woningmarkt. Mensen wonen in Hoofddorp of Nieuw-Vennep en werken in Amsterdam of Diemen. Wij voelen daar een verantwoordelijkheid. Eigen Haard is een gezonde corporatie met een gezonde exploitatie. Wij kunnen dus extra investeren in nieuwbouw."

De voorgenomen investeringen zijn afgestemd met Ymere. "Ymere doet zeker niet niks in de Haarlemmermeer, maar voor de gemeente is het wel prettig dat zij voortaan een beroep kan doen op twee partijen," aldus Halm.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 02.12

De Alliantie ontwikkelt de eerste permanente middenhuurwoningen. De 120 woningen komen in Sloterdijk-Centrum. Het is de uitkomst van taaie onderhandelingen met het Grondbedrijf. “Het geld moest ergens vandaan komen. We hebben beiden water bij de wijn gedaan: de gemeente in de grondprijs, wij in...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 01.12

Er is terecht veel kritiek op de manier waarop we naar een aardgasvrij Nederland toewerken, ja ook van mijzelf. Laatst deed Zondag met Lubach een duit in het zakje met de bekende argumenten. Vanuit specialistische hoek verschenen meteen artikelen en blogs die wezen op onjuistheden en halve...

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 23.11 Geactualiseerd op: 23.11.20

In de derde livecast van Comeback Wijkaanpak wordt ingegaan op het Pact Poelenburg Peldersveld in Zaandam; een integrale langjarige aanpak om de wijk én de positie van bewoners te verbeteren. Wat is de essentie van deze aanpak en wat is er tot dusver bereikt? Het verslag.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.11

Op 13 november namen ruim 1500 jongeren namen deel aan de online Woontop Jongerenhuisvesting, georganiseerd door de gemeente Amsterdam. Aan tafel spraken jongeren met gemeente-ambtenaren en elkaar over de stand van zaken rondom jongerenhuisvesting. Deelnemers leverden inbreng via metingen en de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.11

BouwWoonLeef is in Amsterdam Noord en dan met name in het Centrumgebied Amsterdam Noord. Het CAN. Er worden maar liefst 6.000 woningen gebouwd, waarvan 1.100 in het stationsgebied. En waar lange tijd Noord niet populair was, is het stadsdeel nu juist enorm in trek, merkt ook geboren Noorderling...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.11

In een vierdelige serie gesprekken in Pakhuis de Zwijger staat de wijkaanpak centraal. In de tweede aflevering wordt ingegaan op de vernieuwende aanpak in Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Experts gaan in op de vraag welke lessen andere kwetsbare wijken hiervan kunnen leren nu de wijkaanpak...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.11 Geactualiseerd op: 11.11.20

In een driedelige serie gesprekken in Pakhuis de Zwijger staat de wijkaanpak centraal. In de eerste aflevering werd teruggekeken naar de lange geschiedenis van de wijkaanpak in Nederland en gingen experts in op de vraag of die herleefde aandacht voor kwetsbare wijken een goede zaak is. Een...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 10.11

De herontwikkeling van het plein aan de Bos en Lommerweg kan officieel van start nu de gemeente Amsterdam op 3 november heeft besloten dat de markt op het plein eind dit jaar verdwijnt. Plannen voor de herinrichting liggen in grote lijnen klaar.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.10 Geactualiseerd op: 09.11.20

De meeste afspraken uit de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2015-2019 zijn gehaald, zo blijkt uit de Monitor 2019. Zowel over 2019 als over de hele looptijd van de afspraken laten de cijfers een positief beeld zien, concludeert wethouder Ivens in de begeleidingsbrief aan de raad. Wel wordt...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 26.10

PvdA-leider Lodewijk Asscher was zondag 25 oktober te gast bij Buitenhof. Hij bepleitte daar een fundamenteel andere aanpak van de woningsector: wonen moet weer een kerntaak worden van de overheid worden. "Zo staat het ook in de grondwet". Hij wil naar een woningproductie van 100.000 woningen...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 26.10
Xplore is de naam voor de nieuwe woonbuurt aan de westkant van de succesvolle nieuwbouwwijk Holland Park in Diemen. In deze video van BouwWoonLeef zit een virtuele reis door de nieuwe buurt en gesprekken met de ontwikkelaars.
Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 22.10

“We zijn keihard tegen een muur aangelopen", zei de projectleider van een aardgasvrije proeftuin Overwhere in Purmerend vorige week in de NRC. Het werd meteen gedeeld in onze buurtapp en verschillende media doken er bovenop. Begrijpelijk: dit was hét paradepaardje van het landelijke Programma...

Wendy Koops

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.