Eigen Haard boekt over 2014 positief resultaat

09.06.15
Eigen Haard boekt over 2014 positief resultaat

Eigen Haard heeft in 2014 een positief resultaat van € 11,7 miljoen geboekt, zo blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag. De corporatie spreekt van een solide resultaat, ondanks zware lasten. De saneringsheffing en verhuurdersheffing van totaal € 45,7 miljoen drukten vorig jaar zwaar op de kasstroom. "We vangen dit op door iets hogere huur- en verkoopopbrengsten en lagere apparaatskosten. En met een aangepast tempo blijven we investeren," aldus de directie in een persverklaring.
Eigen Haard heeft het afgelopen jaar 98 procent van haar sociale huurwoningen toegewezen aan mensen met een inkomen onder € 34.085. De huur van ruim 70 procent van die woningen was lager dan € 618. Volgens de corporatie zijn dat op het eerste oog goede cijfers. Maar de gemiddelde huur steeg in 2014 wel van € 475 naar € 480. De corporatie blijven zich richten op mensen die zich – zonder de sociale huursector- niet redden op de woningmarkt. Met nadruk op de juiste huurder in de juiste woning. Voor de tijd dat dat nodig is.
Eigen Haard was in 2014 behoorlijk productief. Er zijn 553 nieuwbouwwoningen opgeleverd. En een kleine vijfhonderd woningen hebben een renovatie ondergaan. Maar in het werkgebied van Eigen Haard blijft de vraag groot. Er moet volgens het bestuur de komende jaren een tandje bij. "In 2015 bepalen we onze koers opnieuw. Ons belangrijkste dilemma is de balans tussen betaalbaarheid, het aanbod en de kwaliteit van onze woningen. Met een scherp oog voor onze financiële situatie."

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS