Eigen Haard in beroep tegen afwijzing ontruiming in Landsmeer

21.08.13
Eigen Haard in beroep tegen afwijzing ontruiming in Landsmeer
update 28 augustus 2013

Inschrijving op het adres in de gemeentelijke basisadministratie is voldoende om hoofdverblijf in een sociale huurwoning aannemelijk te maken. Zo heeft de rechter uitgemaakt in een juridische procedure van Eigen Haard tegen een huurder in Landsmeer. De rechter heeft om die reden het verzoek tot ontruiming van de woning afgewezen. De woningstichting gaat tegen deze uitspraak in beroep. In deze zaak kreeg Eigen Haard meldingen dat de huurder al jaren niet haar hoofdverblijf heeft in de sociale huurwoning. De huurder heeft volgens het huurcontract echter wel de plicht daar zijn of haar hoofdverblijf te hebben. “Merken we dat dit niet het geval is, dan onderzoeken we dat zorgvuldig. Anders houdt de huurder een sociale huurwoning bezet zonder er gebruik van te maken,” aldus de woningstichting in een schriftelijke verklaring. Omwonenden verklaarden dat de huurder er vrijwel nooit is. De energierekening was extreem laag. Bij onaangekondigde bezoeken werd de huurder niet thuis getroffen. En de huurder verklaarde zelf desgevraagd al geruime tijd elders te verblijven. Reden voor Eigen Haard om in kort geding ontruiming van de woning te vorderen. De rechter heeft de corporatie daarin niet in het gelijk gesteld. Voor hoofdverblijf is volgens de rechter inschrijving op het adres in de gemeentelijke basisadministratie en het regelmatig ontvangen van post voldoende. “Tegen de uitspraak gaan we in beroep omdat uit de feiten blijkt dat de huurder ergens anders haar hoofdverblijf heeft. En de uitspraak is niet in lijn met de jurisprudentie over soortelijke kwestie. Daarmee zou de huurder ten onrechte een sociale huurwoning bezet houden,” zo verklaart de woningstichting.

Van feitelijke ontruiming zal geen sprake zijn, zo laat Eigen Haard weten.  De huurder kan haar woning alsnog behouden. In deze beslissing is meegewogen dat de huurder mantelzorger is voor haar moeder.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Koopstarters met een middeninkomen hebben het in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zwaar. Wie geen overwaarde op zijn huis kan verzilveren, kan amper nog een geschikte woning kopen. Gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars proberen met allerlei kortingsregelingen het aanbod voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Na een aantal recente benoemingen wordt de Amsterdamse corporatiesector grotendeels bestuurd door vrouwen. Dat is relatief snel gegaan. Karin Laglas was in 2014 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, bij Ymere.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.