Eerste boetes voor woonfraude in Poelenburg en Peldersveld in Zaandam

07.12.2021
Image

De gemeente Zaanstad heeft boetes voor woonfraude opgelegd in de wijken Poelenburg en Peldersveld. Dat meldt het Noordhollands dagblad. Daarmee wordt de geïntensiveerde aanpak tegen onder andere illegale kamerverhuur zichtbaar, die was aangekondigd als onderdeel van het Pact Poelenburg Peldersveld. Twee pandeigenaren kregen een bestuurlijke boete voor illegale kamerverhuur; deze bedraagt 4.350 euro voor één woonruimte. Andere boetes van 435 euro zijn uitgedeeld aan zes inwoners die geen huisvestingsvergunning hebben aangevraagd.

Zaanstad heeft zich met de drie betrokken woningcorporaties Rochdale, Parteon en ZVH en een twintig andere organisaties geschaard achter een integrale langjarige aanpak voor de twee wijken, gericht op ‘wonen, onderwijs en werk’. Een termijn van twintig jaar wordt ingeruimd om de slechte cijfers op het gebied van leefbaarheid, werkgelegenheid en onderwijsresultaten te keren.
In de twee wijken is de wet voor grootstedelijke problematiek van toepassing, ook wel de 'Rotterdam-wet' genoemd. Hierbij kan de gemeente extra voorwaarden stellen aan nieuwe huurders. De vergunning geldt voor iedereen van 16 jaar en ouder die zich in de wijken wil vestigen. Een politiescreening maakt onderdeel uit van de aanvraagprocedure.
Zaanstad heeft extra opsporingsambtenaren aan kunnen nemen dankzij geld uit Den Haag. Sinds september 2020 heeft de gemeente 388 woningen gecontroleerd. Van alle bewoners die zich sinds maart 2018 hebben gevestigd in deze wijken voldoet ongeveer tien procent nog niet aan de vergunningplicht. Zij hebben nog enige tijd alsnog een huisvestingsvergunning aan te vragen. Tot nu toe zijn er 677 aanvragen ingediend.