Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste verdieping

 • Anita (55) bracht tientallen jaren door in psychiatrische instellingen voor zij in een beschermd woonproject in hartje Amsterdam terecht kon. Inmiddels woont ze alweer negen jaar zelfstandig. Met behulp van medicijnen en wekelijkse begeleiding van Cordaan heeft Anita haar leven inmiddels goed op de rails.
 • Interview: Hester van Buren (Rochdale) wil meer sturen op woningtoewijzing
  In verschillende wijken in de regio Amsterdam neemt het aantal kwetsbare huurders dermate toe dat de leefbaarheid onder druk staat. Hester van Buren, bestuursvoorzitter van Rochdale en bestuurslid van corporatiekoepel Aedes, wil in die wijken meer regie op het toewijzingsbeleid.
 • Steeds meer probleemgevallen achter de voordeur
  Vrijwilligers van bemiddelingsorganisatie Beterburen stuiten in de hoofdstad steeds vaker op complexe problemen achter de voordeur. In twee jaar tijd steeg het aantal meldingen waarbij sprake is van multi-problematiek en psychische stoornissen fors. Landelijk is twintig procent van de aanmeldingen complex. De voornaamste oorzaak daarvan is volgens directeur Bente London de extramuralisering.
 • Starters Up!: nieuwe gemengde woonvorm voor bijzondere huurders
  Eigen Haard bereidt een bijzonder woonproject voor waarbij een bont gezelschap van (her)starters op de woningmarkt een gebouw gaat delen. Zo’n dertig ‘kwetsbare’ en reguliere huurders moeten elkaar versterken, is het idee. Een variant op het Startblok-concept.
 • “Goed kijken naar het draagvlak in buurten”
  Corporaties bieden al jaren onderdak aan zorgcliënten, maar nieuw is de schaal waarop de uitstroom uit de maatschappelijke opvang en het begeleid wonen naar reguliere woningen nu plaatsvindt. Tegelijkertijd zien corporaties hun huurders kwetsbaarder worden. Begeleiding op maat en preventie moeten portieken leefbaar houden.

Tweede verdieping

 • Hamerstraatgebied wordt hoogstedelijk én ongedeeld
  Ook de plannen voor het Hamerstraatgebied komen in een hogere versnelling. Bovendien wil de gemeente er nu maar liefst 6.700 nieuwe woningen laten bouwen. Binnen strakke kaders krijgen ontwikkelaars veel vrijheid.
 • Voormalige rafelrand wordt stoer stedelijk woongebied
  Met de bouw van honderden woningen op de NDSM-werf gaat de herontwikkeling van het voormalige industriegebied een nieuwe fase in. Waar de NDSM-pioniers de oprukkende stad als een bedreiging van hun culturele vrijplaats ervaren, zien gemeente, ontwikkelaars en (toekomstige) bewoners een stoer stedelijk woonmilieu ontstaan.
 • De metamorfose van de Noordelijke IJ-oever
  Hembrugterrein \ Achtersluispolder \ Shipdock/Cornelis Douwes \ NDSM-werf \ Klaprozenweg-Noordoost \ Buiksloterham \ Overhoeks \ Sixhaven \ Hamerstraatgebied \ Oranjewerf
 • De metamorfose van de Noordelijke IJ-oever
  Amsterdam en Zaanstad werken met ontwikkelaars en corporaties aan een ongekende metamorfose van de noordelijke IJ-oever. In hoog tempo maken de komende jaren oude fabriekshallen en werkplaatsen plaats voor gemengde stadswijken met minimaal 23.000 appartementen. Hoogbouw en intensivering zijn sleutelwoorden in de transformatie van het gebied.

Derde verdieping

 • Interview: Bob van der Zande en Lex Brans over versnellen woningproductie in de MRA
  Overal staan bouwkranen, maar de behoefte aan woningen groeit sneller dan het aanbod. Volgens schattingen zijn er tot 2040 nog zo’n 250.000 tot 300.000 extra woningen nodig in de Metropoolregio Amsterdam. Wie zorgt voor voldoende en voor betaalbare woningen? Het denken binnen gemeentegrenzen mag dan achterhaald zijn, daar worden wel de bouwplannen vastgesteld. Polderen dus. In gesprek met Bob van der Zande en Lex Brans van het team Bouwen en Wonen MRA.
 • Vooral hoger opgeleide gezinnen vertrekken uit Amsterdam
  Meer Amsterdammers verlaten de stad. Dat geldt vooral voor gezinnen met jonge kinderen, zo blijkt uit ‘Amsterdam in Cijfers 2017’. De meeste strijken in de directe omgeving van de stad neer, zoals Amstelveen. Bij veel andere Europese steden zou dit een binnenstedelijke verhuizing zijn. Zo bezien valt het met die ‘vlucht de stad uit’ nog wel mee. Maar wat als de trend doorzet?

Kort bestek

 • Een uitgebreide selectie van ruim 15 jaar
  NUL20-fotografie wordt binnenkort overgedragen aan het Amsterdams Stadsarchief. De foto’s, die een goed tijdsbeeld geven van een enerverende periode in de ‘volkshuisvesting’, blijven daardoor beschikbaar voor toekomstig gebruik. Alle foto’s zijn gemaakt door NUL20-fotograaf Nico Boink.
 • Extra geld voor zwakke wijken in Nieuw-West, Noord en Zuidoost
  Amsterdam investeert de komende twee jaar 38 miljoen euro in nieuwbouw, woningverbetering en het opknappen van openbare ruimte in 32 buurten in Noord, Zuidoost en Nieuw-West. Vooruitlopend op grotere programma’s ligt er voor elk van de stadsdelen ruim een miljoen klaar voor kleine projecten om het woon- en leefklimaat te verbeteren.
 • Gemeenteraadsverkiezingen amsterdam
  ‘Wonen’ is in Amsterdam een prominent thema in veel verkiezingsprogramma’s. Daarin worden de woningcorporaties druk bevraagd: stoppen met of juist wel verkopen, duizenden woningen per jaar bouwen, woningen niet of juist wel liberaliseren, woningen energieneutraal maken, enzovoort, enzovoort. Maar wat is realistisch, vragen we aan Eddo Rats, directeur de Alliantie Amsterdam, en Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen.
 • Huizen worden niet alleen meer gekocht om in te wonen
  Huizen worden in Amsterdam steeds minder gekocht om zelf in te gaan wonen. Woningen kopen is ook voor de particuliere belegger aantrekkelijk, vooral als de woning kamergewijs wordt verhuurd. Buy-to-let drijft de woningprijzen verder op. Reguliere kopers hebben vaker het nakijken.

Woonbarometer

 • Het roer is om. Vanaf 2015 hebben de Amsterdamse woningcorporaties het aantal woningverkopen fors teruggebracht. Werden in 2014 bijna 2.700 woningen verkocht, voor 2017 zijn dat er vermoedelijk minder dan 1000. Dat is het laagste aantal verkopen in 15 jaar. En de komende jaren zakt het aantal verkopen nog verder, voorspelt de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.

Bouwen in de MRA

 • “Er worden in Hilversum te veel sociale huurwoningen verkocht”
  Voor Het Gooi heeft Hilversum flinke bouwambities, ook voor sociale huurwoningen. Daarvan worden er tot 2021 achthonderd nieuw gebouwd. CDA-wethouder Nicolien van Vroonhoven is daar tevreden over, maar de drie corporaties verkopen ook veel. “Zij moeten meer duidelijkheid bieden over hun verkoopprogramma’s. Anders is bijbouwen zinloos.”
 • Gooise Meren wil wel meer sociale huurwoningen, maar...
  Volgens de eigen Woonvisie bouwen Naarden, Bussum en Muiden de komende tien jaar 2.800 woningen bouwen, waarvan vijfhonderd sociale huurwoningen. Maar volgens D66-wethouder Hendrik Boland van Gooise Meren wordt dat laatste een hele opgave. Op de grootste bouwlocatie - De Krijgsman - is sociale woningbouw volgens hem financieel niet haalbaar.