Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Bouwen in de MRA
Gooise Meren wil wel meer sociale huurwoningen, maar...
Gebrek aan locaties en geld

Volgens de eigen Woonvisie bouwen Naarden, Bussum en Muiden de komende tien jaar 2.800 woningen bouwen, waarvan vijfhonderd sociale huurwoningen. Maar volgens D66-wethouder Hendrik Boland van Gooise Meren wordt dat laatste een hele opgave. Op de grootste bouwlocatie - De Krijgsman - is sociale woningbouw volgens hem financieel niet haalbaar.

Wethouder Hendrik Boland van Gooise Meren

 

 

 

Gooise Meren

Gooise Meren is op 1 januari 2016 ontstaan door de samenvoeging van Bussum, Naarden en Muiden. De gemeente heeft ruim 57.000 inwoners en 28.016 woningen.
Groeiambitie 2026: 2.800 extra woningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gooise Meren, de in 2016 gevormde gemeente van Naarden, Bussum en Muiden, wil bouwen. Met zijn 57.000 inwoners is het de tweede gemeente in het Gooi. In de eerste Woonvisie van de fusiegemeente wordt voor de komende tien jaar ingezet op de bouw van 2.800 koop- en huurwoningen. De gemeenteraad verlangt een uitbreiding met divers aanbod in allerlei prijsklassen. Maar de praktijk is weerbarstig. Op de grootste bouwlocatie aan de rand van Muiden is de bouw begonnen van de nieuwe wijk De Krijgsman. Op het terrein van de voormalige kruitfabriek verrijst een wijk met maximaal 1.300 woningen, maar zonder sociale huurwoningen. Het wordt een bijzondere, groene, waterrijke buurt met veelal luxe nieuwbouw. “Er blijkt niet alleen onder Amsterdammers, maar uit alle delen van het land veel belangstelling te bestaan voor de bouwplannen”, zegt wethouder Boland. Hij is blij dat de bouw is gestart. ”Niet iedereen in Muiden zal het zo zien, maar de ontwikkeling van de Krijgsman zal tot mijn stellige overtuiging een positieve bijdrage leveren aan het behoud van de voorzieningen in het dorp.”

Juridische procedures

Uitbreiding van Muiden was pas mogelijk na schier eindeloze juridische procedures. Met belangengroepen. Met bewoners. Met ontwikkelaar KNSF Vastgoed. Sinds afgelopen zomer zijn de plannen definitief. Boland wil er niet al te veel woorden meer aan wijden. Hij was als wethouder van Muiden in 2015 ook nog betrokken bij het project.  “De gemeente Muiden was zes, zeven ton per jaar kwijt aan juridische kosten. Dat kan een kleine gemeente zich niet permitteren. Het is misschien niet geworden wat we idealiter zouden hebben gewild, maar de gemeente bevindt zich - ook financieel - niet in de positie nog iets aan het bouwplan te veranderen. Voor de komst van sociale woningbouw zou de ontwikkelaar moeten worden gecompenseerd. In Muiden is de grond duur. Dat kunnen wij gewoonweg niet opbrengen.”
Van de resterende 1.500 woningen die Gooise Meren op de rol heeft staan, zal wel een derde deel uit sociale woningbouw moeten bestaan. “De raad is daarover heel duidelijk. Er moeten ook vijfhonderd nieuwe sociale huurwoningen worden gebouwd.”
Gooise Meren beschikt nog over een aantal bouwlocaties. “Samen met Laren en Hilversum willen we Crailo (voormalig militair terrein tussen Bussum, Hilversum en Laren, red.) aankopen van de provincie Noord-Holland. Op korte termijn valt daarover het besluit. We willen het gebied gezamenlijk ontwikkelen. Ik verwacht dat op ons deel vijfhonderd woningen kunnen worden gebouwd, waarvan een derde in de sociale sector. Een tweede mogelijkheid betreft de zogeheten Borgronden (gebied bij A1 in Naarden, red.). Ook daar is woningbouw mogelijk.”

Kruimelwerk

Boland erkent dat met beide locaties de taakstelling nog bij lange na niet wordt gehaald. “We kunnen ook nog zo’n vijftig woningen kwijt op het Brediusterrein in Muiden, maar daarna hebben we het over steeds kleinere locaties verspreid over de gemeente. Een voormalig winkelpand, een verouderd garagebedrijf of een leegstaand kantoorpandje; op al die plekjes kunnen wellicht woningen worden gebouwd, maar dat is zelden makkelijk en grote aantallen zal het niet opleveren.”
Ook niet overal wil hij sociale nieuwbouw afdwingen. “Neem het voormalige stadskantoor in Naarden. Binnen de vesting is bouwgrond schaars en duur. Daar gaan we bij wijze van spreken voor de hoofdprijs en hebben we met een lokale partij, eerder ontwikkelaar van het naastgelegen hotel, overeenstemming bereikt over transformatie van het kantoorgebouw tot een twintigtal aantrekkelijke appartementen.”
Om toch het doel van de gemeente te halen, overweegt Boland de oprichting van een taskforce. “Samen met corporaties, ontwikkelaars en andere betrokkenen wil ik op een creatieve, innovatieve manier alle mogelijkheden voor woningbouw laten onderzoeken. We moeten alle mogelijkheden proberen te benutten.” Ook wordt nagedacht over de instelling van een compensatiefonds. “Stel dat ergens vijf woningen kunnen worden gebouwd, dan is het niet realistisch één of twee sociale huurwoningen te eisen. De afwezigheid van sociale huurwoningen zou door de ontwikkelende partij financieel moeten worden gecompenseerd om elders sociale nieuwbouw makkelijker te maken.”

 

De Krijgsman

In trek bij Amsterdamse gezinnen

 

De eerste nieuwbouwwoningen van De Krijgsman - het terrein van de voormalige kruitfabriek - zijn goeddeels verkocht aan Amsterdamse gezinnen op zoek naar meer en betere woonruimte, zo signaleert ontwikkelaar Marcus Wieringa.
Aanvankelijk koerste KNSF Vastgoed af op circa tweeduizend woningen. Na vijftien jaar gesteggel en een stortvloed aan juridische procedures worden op basis van een plan van La4Sale maximaal 1.300 huur- en koopwoningen en een bescheiden aanbod aan (commerciële) voorzieningen gerealiseerd.
Van het oorspronkelijke fabriekscomplex blijven slechts zes gebouwen bewaard. “De meeste van de 126 gebouwen leenden zich niet voor herontwikkeling of transformatie. Bij de hoofdentree blijft de historie wel zichtbaar”, aldus Wieringa.
De Krijgsman krijgt een gevarieerd woningaanbod. “Lofts met uitzicht over het IJmeer, appartementen aan de Vecht en stadse woningen aan de Trekvaart. En zeker niet alleen voor heel hoge prijzen. We hebben ons verplicht ook woningen aan te bieden voor een prijs van circa 260.000 euro.”
De eerste 140 woningen variëren van 105 m2 (vanaf 392.000 euro) met een ruime achtertuin tot woningen van 155 m2 (vanaf 561.000 euro) met een steiger aan het water. Ze zijn goeddeels verkocht. Wieringa: “De belangstelling was overweldigend groot. Meer dan 80 procent van de kopers komt uit de Amsterdam, voor het merendeel gezinnen”. Op korte termijn komen nog eens vierhonderd woningen op de markt.
Bij de hoofdentree komt een kleine supermarkt. En er is ruimte voor kinderopvang, een school en diverse horecavoorzieningen. Bij de IJsselmeerkust komt een jachthaven en een strand. Rond de Westbatterij wordt een park aangelegd. De contouren daarvan komen overeen met het schootsveld van het negentiende-eeuwse fort.

 

Bert Pots