Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Extra geld voor zwakke wijken in Nieuw-West, Noord en Zuidoost
Amsterdam investeert miljoenen in kwetsbare buurten

Amsterdam investeert de komende twee jaar 38 miljoen euro in nieuwbouw, woningverbetering en het opknappen van openbare ruimte in 32 buurten in Noord, Zuidoost en Nieuw-West. Vooruitlopend op grotere programma’s ligt er voor elk van de stadsdelen ruim een miljoen klaar voor kleine projecten om het woon- en leefklimaat te verbeteren.

“Het is belangrijk niet alleen in nieuwbouw, maar ook in bestaande buurten te investeren. Op die manier kunnen meer bewoners profiteren van de groei van de stad”, aldus wethouder Laurens Ivens. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het verbeteren en toevoegen van woningen, het opknappen van openbare ruimte en het verbeteren van sociale voorzieningen. De grootste ‘uitdagingen’ in sommige wijken zijn van sociale aard: veel huishoudens op een bestaansminimum en hoge werkloosheid.
De lijst omvat negentien buurten in Nieuw-West, acht buurten in Noord en vijf in Zuidoost. De centrale stad heeft de selectie gezamenlijk met de stadsdelen en de woningcorporaties gemaakt. Per buurt zal sprake zijn van maatwerk. De  miljoenen voor tekorten op grondexploitaties en ingrepen in openbare ruimte worden aan het Vereveningsfonds onttrokken.
Vooruitlopend is er 3,5 miljoen euro beschikbaar voor kleine projecten om woon- en leefklimaat in deze buurten te verbeteren, bijvoorbeeld de aanpak van speelplekken. Na de Stedelijke Vernieuwing, Wijkaanpak (Vogelaarwijken, aandachtswijken dan wel krachtwijken) en gemeentelijke Focusaanpak wordt hiermee opnieuw extra geld vrijgemaakt voor buurten die achterblijven op diverse indicatoren, zoals leefbaarheid, veiligheid en sociaal-economische status. In de beleidsstukken worden ze deze keer ‘ontwikkelbuurten’ genoemd.

Meer verdichten dan sloop/nieuwbouw

De presentatie van het programma komt op een moment dat de woningcorporaties weer meer middelen hebben om te investeren. Dat is nodig ook voor het slagen van dit programma, want in alle ontwikkelbuurten staan veel sociale huurwoningen. In vele daarvan is de herontwikkeling stilgevallen ten tijde van de economische crisis. Het uitblijven van vernieuwing en kansen op verbetering heeft tot flink wat teleurstelling en cynisme bij bewoners geleid.
Langzamerhand wordt de draad weer opgepakt. De doelstellingen van de stedelijke vernieuwing blijven daarbij globaal het uitgangspunt: het verbeteren van de leefbaarheid en differentiatie van bevolkingssamenstelling, maar nu aangevuld met verduurzaming.
In de meeste ontwikkelbuurten is ruimte voor extra woningen. Grootschalige sloop/nieuwbouwoperaties moeten we niet meer verwachten. Ivens zet vooral in op renovatie en behoud van de huidige sociale huurwoningen. Incidentele sloop om te verdichten en verdere inbreiding moeten ervoor zorgen dat de woningvoorraad toeneemt, waardoor de facto wijken ontstaan met een lager aandeel sociale huurwoningen.

Belangrijke doelstelling van het programma is het verbeteren van de kwaliteit van woningen (verduurzaming) en woonomgeving. Maar een belangrijk nevendoel van het programma is dat bewoners ook sociaal-economisch profiteren van het opkontje dat de wijk krijgt.

 

Fred van der Molen