Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste verdieping

 • Troosteloze kantoorwijk aan vooravond van snelle transformatie
  De transformatie van bedrijventerrein Amstel III naar een meer gemengd woon- en werkgebied wordt realiteit. Gemeentelijk projectleider Tamara Smit voorziet de bouw van duizenden woningen. Binnen enkele jaren. “Het gist en broeit op plekken waar we dat een paar jaar geleden nog niet voor mogelijk hielden.”

Tweede verdieping

 • Verdere prijsopdrijving lijkt daarbij onvermijdelijk
  Het Amsterdamse college wil de regels voor woningdelen versoepelen. Regels voor kamerverhuur en woongroepen worden gelijk getrokken. De meeste van de huidige voorwaarden vervallen. Die bleken toch een papieren tijger. Goed nieuws voor starters, maar de keerzijde lijkt verdere prijsopdrijving en meer kans op overlast.
 • Al honderden appartementen terug in reguliere verhuur
  Na een overgangsperiode van twee jaar treden Berlijnse stadsbestuurders sinds 1 mei hard op tegen verhuurders van vakantiewoningen. Particulieren en online verhuurplatforms als Airbnb en Wimdu kunnen rekenen op hoge boetes als ze het Zweckentfremdungsverbot overtreden. In de populaire stadsdelen Mitte en Pankow (Prenzlauer Berg) zijn begin juni al tweehonderd appartementen terug in de reguliere verhuur gebracht.
 • Pilot: weinig probleemgevallen na afloop contractperiode
  Vanaf 1 juli wordt tot maximaal een derde van de vrijkomende sociale huurwoningen met een vijfjarencontract aan jongeren verhuurd.
  Amsterdamse corporaties hebben al ervaring opgedaan met tijdelijke huurcontract voor jongeren. De resultaten.

Kort bestek

 • Transformatie naar zestien sociale huurwoningen voor ouderen én jongeren
  Door de secularisering komen steeds meer kerken leeg te staan. Alleen herbestemming kan de soms monumentale gebouwen redden. Een opmerkelijke transformatie is die van de Augustanakerk in het Amsterdamse Bos en Lommer naar woonhof. “We willen als kerkgemeente middenin de wijken blijven staan.”
 • Minister Blok wil Koopgarant-constructies toestaan om haalbaarheid te vergroten
  Aan initiatieven voor wooncoöperaties geen gebrek. Ook in Amsterdam zijn ongeveer twintig groepen bewoners bekend die op een nieuwe of bestaande plek een coöperatie willen beginnen. Betaalbaarheid en zeggenschap zijn daarbij kernwoorden, maar realisatie blijkt een mijl op zeven.
 • Expats vaker de dupe van malafide verhuurders
  Expats weten steeds beter de weg te vinden naar het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag van het Wijksteunpunt Wonen (WSW). Dat is nodig ook. Ze worden regelmatig opgelicht door malafide verhuur- en bemiddelingsbedrijfjes. Deze buitenlanders zijn volgens Dafna Eccles van het WSW oververtegenwoordigd in rechtszaken rond huurgeschillen.
 • Conferentie Goed wonen van Ouderen inventariseert woonwensen en behoeften
  Ruim een jaar geleden presenteerde wethouder Laurens Ivens zijn Programma Ouderenhuisvesting. Begin juni was er de conferentie ‘Goed Wonen van Ouderen’, waarin de doelgroep zelf aan het woord kwam. Nu de extramuralisering indaalt, blijkt het behouden van het sociale netwerk belangrijker dan ooit.
 • Nadruk op betaalbaarheid en beschikbaarheid
  In elk stadsdeel wordt minstens 75 procent van de corporatievoorraad onder de aftoppingsgrenzen verhuurd. Corporaties gaan maximaal een derde van hun sociale huurwoningen aan jongeren toewijzen. En er komt één lage grondprijs voor sociale huurwoningen in de stad. Dit en nog veel meer staat in de Uitwerking van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken.

Woonbarometer

 • Er was een tijd dat corporaties het gros van de nieuwbouwproductie in Amsterdam voor hun rekening namen. Nog niet zo lang geleden lag dat aandeel rond de 70 procent. Die tijd ligt achter ons. Vorig jaar leverden de corporaties nog 38 procent van de 4.356 woningen op.
  Dat aandeel zal verder dalen.

De rekenkamer

 • Onderzoek naar potentiële bouwlocaties in de MRA
  In de Metropoolregio Amsterdam moeten de komende vier jaar 70.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat heeft Fakton berekend op verzoek van de Stadsregio Amsterdam. Maar waar kunnen die woningen gebouwd en wat zijn daarbij de hindernissen?
 • Prestatieafspraken gehaald, maar druk op sociale woningmarkt neemt toe

  Sinds jaar en dag maken de corporaties prestatieafspraken met de gemeente Amsterdam en de Huurdersvereniging Amsterdam (HA). Het jaar 2015 is een overgangsjaar waarbij de afspraken met het vorige college nog voor het eerste halfjaar gelden. Hoewel vanaf juli voor de komende vier jaar de zogeheten Samenwerkingsafspraken gelden, worden de aanbiedingsafspraken per kalenderjaar gemeten.