Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Aan een rijke periode, door sommigen al de ‘Derde Gouden Eeuw genoemd’, lijkt een einde gekomen. De stad staat er uitstekend bij, maar de woningnood groeit. De aantrekkingskracht van de Metropool Amsterdam blijft ondertussen onverminderd groot. Maar wie bouwt de extra woningen?

Eerste verdieping

 • Strategisch plan voor stedelijke ontwikkeling is oefening in bescheidenheid
  Door de economische crisis stagneert de ontwikkeling van Amsterdam. Het geld raakt op bij gemeente en corporaties. De bal komt steeds meer bij andere partijen te liggen, zo luidt de conclusie van ‘Investeren in de Stad’, onderdeel van het ‘Strategisch Plan’ voor de ontwikkeling van de hoofdstad.
 • Langjarige reeks prijswinnaars toont aandacht voor kwaliteit
  De Zuiderkerkprijs is onlangs voor de vijftiende keer uitgereikt. Daarmee is het een van de langst bestaande prijzen voor woningbouw in het land. Tijd voor een terugblik.
 • Wethouder Freek Ossel verwelkomt meer bevoegdheden
  De Amsterdamse wethouder Freek Ossel uitte eerder stevige kritiek op het regeerakkoord. Een uniform landelijk beleid is volgens hem niet houdbaar. De regionale verschillen zijn te groot. Met nieuw onderzoek willen de grote steden duidelijk maken wat de gevolgen zijn van de voorgestelde maatregelen.
 • 10 vragen over de woonparagraaf van het regeerakkoord
  Na de zorgpremie wordt de woonparagraaf het volgende onderdeel uit het regeerakkoord dat niet ongeschonden de eindstreep haalt. Het wachten is nu op nieuwe voorstellen van minister Blok. Hij heeft beide Kamers toegezegd daarmee voor 1 maart te komen. De stand van zaken.
 • Groot aandeel van ‘studio’s’ voor studenten en starters
  Sinds de piekjaren 2006 en 2007 loopt de bouwproductie in Amsterdam terug. In 2012 werden 2438 woningen opgeleverd, weer zeshonderd minder dan het jaar daarvoor. Een klein lichtpuntje is dat er iets meer woningen in aanbouw zijn genomen dan in 2011. Het regeerakkoord van Rutte II werpt echter zijn schaduw vooruit. De corporaties schroeven hun investeringen in 2013 terug. Einde van een tijdperk?
 • Exit-interview Jim Schuyt, twaalf jaar bestuursvoorzitter van De Alliantie
  De Alliantie heeft deze eeuw miljarden in stedelijke vernieuwing geïnvesteerd. Vertrekkend bestuurder Jim Schuyt is trots op het behaalde resultaat. Hij waarschuwt de politiek voor het uitkleden van de corporaties. “Als corporaties hun investeringen niet kunnen voortzetten, dan gaat het behaalde resultaat weer verloren.”
 • Roel Steenbeek over consequenties van regeerakkoord voor Ymere
  Volgens Roel Steenbeek bevinden de corporaties zich momenteel in een beleidsvacuüm. Minister Blok komt op zijn vroegst in maart met een uitwerking én aanpassing van het regeerakkoord, terwijl toezichthouders ondertussen corporaties verplichten hun meerjareninvesteringen aan te passen aan het oorspronkelijke akkoord, inclusief de verhuurderheffing van 2 miljard euro. In dat scenario moet Ymere zijn investeringen halveren en de huren maximaliseren. Steenbeek voorziet bovendien dramatische gevolgen voor de hele bouwsector.

Tweede verdieping

 • ‘Revolutionair’ huurdersadvies bij splitsing woningen in Nieuwmarktbuurt
  Het heeft even geduurd, maar nu wordt ook in Amsterdam geëxperimenteerd met constructies om huurders in gemengde complexen meer directe invloed te geven binnen verenigingen van eigenaren. In de Nieuwmarktbuurt voltrekt zich mogelijk zelfs een kleine revolutie.

Kort bestek

 • Hoge grondprijzen belemmeren de bouw
  De vraag naar vrije sector huurwoningen groeit al jaren. Vooral huizen met maandhuren onder de 900 euro zijn gewild. Toch wordt er - mede door de hoge grondprijzen - in deze categorie vooralsnog weinig gebouwd. De aanpassingen van het huurbeleid leidt vooral tot een groter aanbod in de bestaande woningvoorraad.
 • Nieuw convenant woonruimteverdeling van kracht in Stadsregio
  Half december ging de Stadsregio akkoord met nieuwe regionale regels voor de woonruimteverdeling. Bewoners die snel een huis nodig hebben, kunnen vanaf voorjaar 2013 ook loten om een goedkope huurwoning. Gemeenten behouden hun vrijheid om sommige woningen aan eigen inwoners toe te wijzen.

Woonbarometer

 • NUL20 Gouden bouwsteen 2012
  In 2012 werden in Amsterdam weer minder woningen opgeleverd. In totaal kwamen 2438 woningen gereed, tegen 3071 in 2011. In 2010 waren het er nog ruim 4000.

Focusgebieden

 • Focusgebied Nieuwendam-Noord zoekt betere toekomst als ‘Waterlandpleinbuurt’
  Nieuwendam-Noord is een paar maanden geleden officieel omgedoopt tot Waterlandpleinbuurt. Die naamsverandering is onderdeel van een charme-offensief waarin de buurt wordt geprezen om het vele groen en zijn gunstige ligging vlakbij Waterland. Maar er is ook veel armoede. Het vernieuwde Waterlandplein moet het bruisende hart van de wijk worden.