Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste verdieping

 • Herstructurering in Purmerend ontkomt niet aan crisisaanpassingen

  Waar zo’n veertig jaar geleden trots een serie hoogbouwflats werd opgeleverd, wordt nu driftig gesloopt en gebouwd. De wijk Wheermolen-West wordt integraal vernieuwd. Maar de crisis noopt de ontwikkelaars tot aanpassing van de plannen. En gemeente herziet – en beperkt vooral - haar rol.

 • Op papier hebben corporaties nog honderden miljoenen aan investeringsmogelijkheden

  Op de woningmarkt heerst malaise. Een nieuwe heffing gaat de Amsterdamse corporaties zo’n 90 miljoen euro - en de sector als geheel 600 miljoen - extra kosten. Wat hebben we de komende jaren eigenlijk nog te verwachten van de corporaties? NUL20 neemt met drie Amsterdamse corporaties hun investeringsvermogen door. Ymere, Eigen Haard en Stadgenoot hebben - op papier – jaarlijks nog honderden miljoen beschikbaar voor renovatie en nieuwbouw. Maar veel hangt af van de markt. En of het kabinet nog meer grepen in de kas doet.

 • Slopen of renoveren? Dat blijft de kwestie
  Van der Pekbuurt: wordt vervolgd
 • Bewoners klagen over stokkende vernieuwing van Nieuw-West

  Net als in andere Amsterdamse vernieuwingsgebieden hapert de sloop-/nieuwbouwmachine in Nieuw-West. Huurders die al jaren op sloop of renovatie wachten, moeten nog meer geduld opbrengen. Vooral in buurten waar al met de vernieuwing was begonnen, groeit het wantrouwen tegen bestuurders en corporaties. “Bewoners geloven niets meer van wat hen wordt beloofd.”

 • De grote herbezinning: volkshuisvesting na de crisis
  Het publieke geld is (bijna) op
  Rijkssubsidies verdwijnen, gemeenten moeten draconisch bezuinigen, banken houden de hand op de knip en de investeringsmogelijkheden van corporaties lopen sterk terug. Het is crisis in de woningsector. Hoe nu verder? Gemeente, stadsdelen en corporaties tellen hun knopen. De resterende gemeentelijke middelen lijken vooral te worden gereserveerd voor maatschappelijke interventies: “stedelijke vernieuwing en wijkaanpak zullen in elkaar schuiven”.

Tweede verdieping

 • WiA 2011: aandeel koopwoningen gestegen, aandeel goedkope huurwoningen gezakt
  Amsterdammers worden niet meer rijker
  De welvaartsgroei onder Amsterdammers maakt pas op de plaats. In 2011 stokte de langjarige trend van inkomensstijging. Bovendien groeit het aandeel echt lage inkomens (32,5%). Het aandeel koopwoningen nam verder toe tot 31,3 procent en dat van goedkope en betaalbare huurwoningen nam af. Dit blijkt uit het meest recente bevolkingsonderzoek Wonen in Amsterdam.

Kort bestek

 • Maar huurders moeten wel perspectief op een redelijk aanbod hebben
  Maatwerk kan doorstroming bevorderen
  In het Amsterdamse Woonmanifest 2012 wordt opgeroepen tot ombuigingen waarmee ondanks de crisis de vitaliteit in de stad kan worden vastgehouden. Voor de volkshuisvesting betekent dit vooral dat er doorstroming blijft. De corporatiesector wordt uitgenodigd meer maatwerk te leveren. Op diverse plekken hebben corporaties daar ervaring mee opgedaan. Met wisselend succes
 • ‘Early warning system’ moet vroegtijdig ingrijpen mogelijk maken

  Werkloosheid, schulden, schoolverzuim, overlast, huiselijk geweld, criminaliteit… Problemen in een buurt worden vaak pas onderkend als een enorme stapeling is ontstaan. En dan rest alleen nog grof geschut, zoals herstructurering. Groeistad Almere wil dit voorkomen met een fijnmazig databestand waar ‘frontlijnwerkers’ gegevens in kunnen stoppen en raadplegen. En waar snel actie op kan volgen. Want bijtijds bijsturen is ook wat waard. De grenzen van de privacy-regels worden daarbij afgetast. Maar wel zorgvuldig, volgens de gemeente.

 • Corporaties: “Negatieve effecten 90-procentregeling vallen mee in regio Amsterdam”

  Tegen de een jaar geleden ingevoerde inkomensgrens voor sociale huurwoningen wordt nog altijd fel actie gevoerd. Inmiddels is een jaar ervaring opgedaan. Terwijl de Woonbond begin februari nog een lijst met vierduizend schrijnende gevallen overhandigde aan de Tweede Kamer, vallen de gevolgen in de regio Amsterdam volgens sommige corporaties wel mee. Bovendien scheppen de Donner-punten ruimte voor een nieuw huursegment. De corporaties hebben weinig animo soepeler om te gaan springen met de inkomensgrens, ook al is die ruimte er wel.

 • Conferentie Amsterdam Winterklaar geeft update van energiebesparingsprogramma’s

  Aan ambities om de bestaande woningvoorraad een stuk duurzamer te maken geen gebrek. Maar hoe ver is Amsterdam daarmee? En wie betaalt uiteindelijk de rekening? Die vragen stonden centraal tijdens de conferentie Amsterdam Winterklaar.

Woonbarometer

 • Doorstroming sociale sector naar nieuw dieptepunt

10 jaar NUL20

 • Wonen in de Metropoolregio Amsterdam: de volgende tien jaar
  “Geen beter smeermiddel dan middenhuursegment”