Eerste verdieping

 • Bouwstagnatie vergroot onzekerheid in stadsvernieuwingsgebieden
  Marja van Zundert heeft geluk gehad. Eind november kreeg ze een huis in De Aker toegewezen. “Het is een stuk groter, alles is nieuw en we hebben een voortuintje”. Maar het was op de valreep en Van Zundert heeft flinke tijd in de rats gezeten. Maandenlang was niet bekend waar ze terecht zou komen. Eind december moest ze haar huis aan de Koos Vorrinkweg in Osdorp ontruimd hebben. Het blok wordt gesloopt.

Tweede verdieping

 • Ouderenhuisvesting in Amsterdam
  Mevrouw Aldjufrie wordt binnenkort 63 jaar. Ze verhuisde bijna tien jaar geleden vanuit de Bijlmermeer naar een typische bejaardenwoning uit de jaren zestig in de Bestevaerstraat in Bos en Lommer. Het bevalt de van oorsprong Indonesische prima in de buurt. Ze voelt zich veilig, zegt ze, niet in de laatste plaats door de aanwezigheid van de buurtconciërges, twee huizen verderop. “Dat zijn aardige jongens. Ze doen soms boodschappen voor me en ze houden een oogje in het zeil.” Over de benedenwoning zelf is ze minder te spreken.

Derde verdieping

Vierde verdieping

 • Wordt de hindermacht zelf de voet dwarsgezet?
  Inspraak, het klappen van de zweep

  Inspraak heeft een lange traditie. Als overheid en belangengroepen tegen over elkaar komen te staan, gaat het vaak niet alleen meer om de argumenten alleen, maar ook om tactiek en strategie. We vroegen diverse ingewijden welke tactieken zoals worden toegepast door beide kampen.

Vijfde verdieping

 • “Reorganiseren hoort er tegenwoordig gewoon bij”

  Vanaf 1 januari heeft Amsterdam een nieuwe organisatiestructuur op het gebied van bouwen, wonen en stedelijke ontwikkeling. De Dienst Ruimtelijke Ordening blijft wat hij is, maar verder verandert alles. Het huidige Grondbedrijf fuseert met de ‘bouwpoot ‘ van de Stedelijke Woningdienst (SWD); de SWD-onderdelen die te maken hebben met vergunningverlening en inspectie (bouw- en woningtoezicht) worden ondergebracht bij de Milieudienst. Die dienst gaat Dienst Milieu en Bouwen (DMB) heten; de leiding blijft bij Joke Goedhart. Het ‘restant’ van de SWD wordt de Dienst Wonen.

Interview

Woonbarometer

 • Nederland vergrijst, Amsterdam niet. Of liever: nog niet. Amsterdam heeft weinig kinderen en weinig ouderen. De bevolking piekt tussen de 30 en 35 en vanaf dat moment begint de trek de stad uit. Maar het netto aandeel ouderen neemt op termijn wel toe. Op dit moment is ongeveer 20 procent ouder dan 55 jaar en een kleine 12 procent ouder dan 65. Dat blijft de komende tien jaar zo, al verandert de groep ouderen wel van samenstelling. Het aantal 75-plussers neemt bijvoorbeeld sterk af. Na 2010 begint ook Amsterdam langzaam te vergrijzen.

De lift

 • Containers worden al lang gebruikt voor bouwketen en kantoren, maar nog nauwelijks voor tijdelijke woningen. De Gooise woningcorporatie Patio start er binnenkort mee en directeur Leon Bobbe wil vervolgens een landelijke wooncontainerbank in het leven helpen. Corporaties kunnen zo hun wooncontainers na gebruik ook weer aan elkaar overdragen. Dat scheelt in de kosten. Ingewikkeld? "Met een simpele website ben je klaar."

Domweg gelukkig

Op stap

 • Op stap met …makelaar Marcel de Groot
  Makelaars in Amsterdam

  In Amsterdam werken ongeveer 450 makelaars vanuit globaal 230 kantoren. Naast het verrichten van grond- en erfpachttaxaties voor bedrijven, particulieren en stadsdelen begeleiden ze particulieren en ondernemingen bij de koop en verkoop van (bedrijfs)panden.

Update

 • UPDATE (17.01.2003)Terugtrekking toekomstschets

  Wethouder Stadig heeft de toekomstschets 2010-2030, onderdeel van het structuurplan, op 8 januari teruggetrokken. ''Waarnemend wat er de laatste weken is gebeurd, moet je zeggen: de kaart voor 2030 leidt alleen maar tot misverstanden,'' zegt Stadig in Het Parool. Een aangepaste versie van het plan wordt nu op zijn vroegst eind maart aan de gemeenteraad voorgelegd.

Redactioneel

 • De peiling

  Op 5 februari beslist de gemeenteraad over de toekomstige ruimtelijke ordening van Amsterdam. Op de agenda staat een beslissing over het structuurplan. Het college kiest daarin voor groei. Om aan de grote vraag naar woningen te voldoen, wil het bestuur in de periode 2010 en 2030 nog 50.000 woningen bouwen. Dat is dus naast alle korte termijn ambities. Tot 2015 staat de stedelijke ontwikkeling grotendeels in het teken van de herstructurering en het verstedelijken van de westelijke tuinsteden en Amsterdam Noord.