Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste verdieping

 • Leegstand wordt nu bestreden met tijdelijke verhuur en kraakwachten Criminele huiseigenaren

  De kraakbeweging profileert zich sinds enige tijd als hindermacht van de vastgoedmaffia.

 • Corporaties discussiëren vooral over schaalniveau
  De beleidsovereenkomsten Wonen Amsterdam vormen sinds jaar en dag het kader voor het gemengd bouwen in Amsterdam. Elk stadsdeel dient te streven naar een gedifferentieerd woningaanbod. Er zijn de afgelopen twee decennia tal van projecten gerealiseerd met een grote differentiatie naar woningtype en eigendom, zelfs binnen hetzelfde gebouw. In het essay Gemengd bouwen, Gemengd wonen (jaarverslag AFWC 2004) wordt geconstateerd dat grote verschillen in normen en waarden tussen bewoners tot forse problemen kunnen leiden. De Federatie vraagt zich hardop af of het niet beter zou zijn meer homogene woonmilieus te realiseren op complexniveau, maar misschien ook op buurtniveau. Hoe denkt de corporatiesector, nog altijd de grootste producent van woningen in Amsterdam, daar inmiddels over? NUL20 peilt de visies van de Alliantie, Het Oosten en Ymere.
 • Nieuw gemengd complex in gevarenzone


  Osdorp. In een karakteristieke straat met portiekflats gilt een jongetje vanaf een balkon onafgebroken om zijn moeder. Even verderop doemt het nieuwe complex op – gebouwd volgens het AWV-model voor gemengd wonen (‘Onder-de-Pannen’). Het schittert in de zon en het ziet er met de mooi gearticuleerde French windows in de gevelwanden eigentijds en luxe uit.

 • Wil de Amsterdammer gemengd wonen: 5 getuigenissen
  De buurtbewoner:
  kopers zijn geen blijvers De schooldirecteur:
  Nederlands taalmilieu telt De projectontwikkelaar:
 • Bewoners vooral ontevreden over mate van menging in Westelijke Tuinsteden

  Gemengd wonen is een beladen, maar vooral ook ambigue begrip. Slaat menging op etniciteit, leeftijd, inkomen, huishoudenstype of leefstijl? De onderzoekers in de WIA-enquête laten het aan de respondent zelf over wat hij/zij zelf onder een ‘gemengde’ buurt verstaat. Gezien de antwoorden lijken ze daar vooral etnische menging onder te verstaan.

 • De zin en onzin van differentiatie

  De argumenten waarmee menging wordt bepleit, zijn deels politiek van aard en zijn deels ingegeven door veronderstellingen over de positieve effecten ervan: menging zou een aantrekkelijker wooncomplex, een leefbaardere wijk en zelfs een betere samenleving opleveren. Onder differentiatie (of heterogeniteit) verstaan we in de woonsector het verschijnsel dat huishoudens van verschillende bevolkingscategorieën in hetzelfde gebied (blok, buurt, wijk, stadsdeel) wonen.

Kort bestek

 • Tegen de stroom in: Woningvereeniging Samenwerking en De Goede Woning

  Meer dan 3700 leden telt de Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging Samenwerking. En allemaal willen ze dolgraag in een van de 862 woningen tussen het Roelof Hartplein en de Hobbemakade wonen. Vele bewoners hebben dan ook wel tien tot twaalf jaar gewacht op een driekamerappartement in de Gerard Terborgstraat of – nog beter - een van de benedenwoningen in de Harmoniehof. Fraaie huizen in Amsterdamse School-stijl die er na een grootschalige renovatie weer prima bij staan.

 • MGE-plan in uitvoeringsfase

  Beleggers die koopwoningen met zo’n 40 procent korting in de markt zetten. Wie krijg je zo gek? Volgens de bedenker van dit revolutionaire plan, Johan Geerlings van Ooms Bouwbedrijven, is er voldoende belangstelling bij institutionele beleggers. Een kwestie van rekenen en risico nemen. Omdat koopwoningen voor veel mensen onbetaalbaar worden, zocht Geerlings naar een constructie waarbij beleggers een deel van de koopsom op tafel leggen, in ruil voor het recht bij verkoop de winst te delen.

Woonbarometer

 • Behalve start-bouw- en oplevercijfers heb je ook nog de aanbod- en afzetcijfers van nieuwbouwwoningen. Hoewel de laatste een andere tijdscyclus volgen - veel koopprojecten worden pas in aanbouw genomen als een meerderheid van de woningen is verkocht – is de teneur dezelfde: de Amsterdamse woningproductie zit weer in de lift. Dat blijkt uit een gemeentelijke analyse van aanbod- en afzetcijfers.

Als ik ...