Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Zoeken op postcode
Zoeken op postcode: Buitenveldert-Oost
Eigen ouderen eerst?

In deze rubriek 'Zoeken op Postcode' vervolgen we onze zoektocht naar buurten die er statistisch uitspringen. We kijken nu naar de plek waar de meeste 65-plussers wonen. Het zal weinigen verbazen dat we daarmee in Buitenveldert belanden. In Buitenveldert-Oost, buurt 91, om precies te zijn.

In Buitenveldert-Oost, buurt 91, was vorig jaar ruim eenderde van de bewoners (36,3 procent) van pensioengerechtigde leeftijd. Nummer twee is Betondorp (buurt 58 met 31,6 procent) gevolgd door Buitenveldert-West (90; 30,4 procent) en ‘Station Zuid/WTC e.o’ (59; 28 procent), beide net als Buitenveldert-Oost in het stadsdeel Zuideramstel gelegen. Flink vergrijsd zijn verder nog Osdorp-Oost (81; 26,6 procent) en Tuindorp-Nieuwendam (62; 25 procent).

De koppositie van Buitenveldert-Oost komt voorlopig niet in gevaar, want volgens de laatste prognoses van de dienst Onderzoek en Statistiek neemt de vergrijzing er tot 2020 iets toe, tot 38,3 procent. In de andere buurten met veel ouderen stabiliseert het percentage zich, of neemt het af.

Stadsdeel Zuideramstel is dus met drie buurten in de top zes de grote ouderenhuisvester van de stad. “Maar dat is op zich niet problematisch”, zegt Duco Adema, stadsdeelwethouder Bouwen en Wonen. “Het geeft aan dat mensen langer zelfstandig wonen. En ouderen die dat willen, ervaren niet alleen Buitenveldert-Oost, maar heel Zuideramstel als prettig om te blijven wonen. Dat is positief, maar er zit wel een andere kant aan. We wijzen erop dat de woningvoorraad in het hele stadsdeel onvoldoende geschikt is voor ouderen. Zo hebben veel huizen in het noordelijke deel, de Rivierenbuurt, geen lift. In Buitenveldert-Oost hebben we afgelopen jaren veel liften kunnen bijbouwen, maar daar zijn vaak de voorzieningen weer wat verder weg. We zijn bezig met het maken van afspraken met corporaties over het oprichten van dienstencentra voor ouderen in de buurt, soms in hetzelfde blok waar ze wonen.”

Volgens Adema leidt dat er niet toe dat Buitenveldert en Zuideramstel juist nog meer een wijk en stadsdeel voor ouderen worden: “We streven naar een goede mix. De ervaring leert dat bewoners dat zelf ook prettig vinden. Ook gezien het afnemend aantal plaatsen in verpleeg- en verzorgingstehuizen, zit de krapte hier vooral bij ouderen die in de buurt of de wijk willen blijven wonen. Nu zitten ze vaak drie hoog zonder lift, of in een groot huis, terwijl ze wel kleiner willen wonen. Wij zouden graag zien dat ouderen met voorrang naar een geschikte woning in de eigen buurt kunnen verhuizen. Door het grootste knelpunt aan te pakken komt een doorstroming op gang, waarvan ook jongeren en gezinnen kunnen profiteren. Samen met mijn collega van buurstadsdeel Oud Zuid ga ik bij het college van B en W een experiment aanvragen om in de hele regio Zuid, waar veel mensen op leeftijd wonen, ouderen uit de buurt voorrang te geven bij het vrijkomen van een geschikte woning.”

Alleen minister Dekker dreigt roet in het eten te gooien, zegt Adema. “Als je veel meer woningen gaat liberaliseren, dan wordt de doorstroom voor de meeste ouderen onmogelijk. Als ze van een woning met huursubsidie in een geliberaliseerde woning komen, dan verhuizen ze natuurlijk niet meer. Ook Dekkers afgezwakte liberalisatieplannen blijven slecht voor de doorstroming in dit stadsdeel.”

 
Johan van der Tol
Thema