Overslaan en naar de inhoud gaan

Dynamis: 'Gemeenten moeten een ruimer planaanbod creëren'

Image

Gemeenten moeten een ruimer planaanbod creëren. Het huidige ruimtelijke beleid maakt dat er weinig nieuwbouw in de pijplijn zit, terwijl de vraag juist nu hoog is. Zo schrijft Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars in de vier kwartaalrapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten 2016.

Volgens Dynamis is het huidig ruimtelijk ordeningsbeleid hoofdreden van extreme prijsstijgingen. Voor de korte termijn sluit het aanbod niet goed aan op de vraag. Ook voor aankomend jaar ligt het totaal aantal afgegeven bouwvergunningen lager dan de geprognosticeerde huishoudensgroei. Juist in een regio als het Noordelijk deel van de Randstad is sprake van een daling van het aantal verstrekte bouwvergunningen. Dit betekent dat de marktdruk aankomend jaar alleen nog maar groter zal worden. Een overspannen woningmarkt is niet alleen een verschijnsel in Amsterdam of Utrecht. Ook de omgeving van Den Haag, Rotterdam en steden als Breda, Eindhoven, Zwolle en Groningen krijgen te maken met een steeds hogere marktdruk.

"Alternatief is om een ruimer planaanbod te creëren die meer flexibiliteit biedt in de tijd, zodat adequaat kan worden gereageerd op veranderende marktomstandigheden," aldus de onderzoekers. Dynamis is verder tegen uitbreiding van de leencapaciteit. "Vanwege gestegen woningprijzen ontstaat langzaamaan weer de discussie om de stevig ingeperkte leencapaciteit te verruimen. Vanuit risico optiek ligt een hogere leencapaciteit voor jonge hogeropgeleiden voor de hand, maar gelet op de huidige aanbodontwikkeling is het onverstandig de leencapaciteit te verruimen. Een hogere leencapaciteit leidt vooral tot hogere woningprijzen. Met als bijeffect dat de toegankelijkheid van de woningmarkt zal verslechteren."