Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Vierde verdieping
Tegenstroom of HuurdeZon
Zonnestroom voor huurders

De particuliere huiseigenaar heeft het zonnepaneel al lang ontdekt. Maar zonnestroom wordt ook steeds vaker bereikbaar voor individuele huurders. Wel moet het dak geschikt zijn en de corporatie meewerken.

Salderen: zo zit het
Wie zonnestroom produceert, mag het overschot terug leveren aan het energiebedrijf. De zonnestroom wordt tegen hetzelfde tarief afgetrokken van de afgenomen stroom. Deze aftreksom heet salderen. Maar wie meer terug levert dan hij gebruikt, krijgt voor dat overschot een lagere vergoeding.
Minister Kamp heeft in juli 2014 laten weten dat de huidige salderingsregeling minstens tot het jaar 2020 van kracht blijft. Mogelijk wordt de regeling dan versoberd.
Wie als collectief duurzame energie produceert moet wel energiebelasting betalen, maar krijgt onder bepaalde voorwaarden (waaronder de beperking tot het eigen ‘postcoderoosje’-gebied) een belastingkorting.

Ook op stedelijke daken verschijnen steeds meer zonnepanelen. Veelal wordt de zonnestroom gebruikt voor de gemeenschappelijke ruimten. Maar het komt steeds vaker voor dat collectieve zonnepanelen stroom leveren aan individuele appartementen. De verdeeltechniek daarvoor komt vaak van het bedrijf van Christiaan Brester, ondernemer en duurzaamheidsexpert van het eerste uur. Hij bedacht Herman de Zonnestroomverdeler. De techniek is onder andere door Stadgenoot benut bij de renovatie van het Louise Wenthuis en door de bewonersvereniging Wladiwostok, maar inmiddels is Brester actief in heel Nederland.
Tijdens de laatste PakhuisNUL20-bijeenkomst over duurzaamheid probeerde Brester nog eens duidelijk te maken hoe ingewikkeld de wetgeving op het gebied van zonne-energie in Nederland in elkaar steekt en welke investeringsrisico’s politieke koerswijzigingen met zich meebrengen. Niets is zo fnuikend voor investeringen in duurzame technologie als een onvoorspelbare overheid, aldus Brester.

ESCO’s

In de regio Amsterdam is een aantal initiatieven genomen die individuele huurders voorzien van zonnestroom, zonder dat corporaties zelf veel moeten investeren. Het idee: de corporatie levert de daken terwijl een aparte energiemaatschappij (ESCO = Energy Service Company) zorgt voor installatie, onderhoud en afrekening.
Zo kunnen huurders van Eigen Haard gebruik maken van HuurDeZon en kunnen klanten van Ymere in Haarlemmermeer zonnepanelen op hun dak krijgen van Tegenstroom.
Volgens Wybrand Pieksma zijn inmiddels vijfhonderd huurwoningen van Eigen Haard op deze wijze voorzien van zonnepanelen. Bij het initiatief Tegenstroom staat de teller op ongeveer duizend woningen, aldus Popko van Meekeren van Ymere. De ambitie van de corporatie is om in de Haarlemmermeer nog tweeduizend woningen te voorzien van zonnestroom.
Pieksma en Van Meekeren zijn niet ontevreden over de belangstelling bij huurders, maar het gaat niet vanzelf. Er is een flinke voorlichtingsinspanning nodig. “Maar we zien wel een olievlekwerking als de eerste zonnepanelen in een straat zijn geplaatst. Anderen willen dan ook”, aldus Pieksma.
Ymere onderzoekt de mogelijkheden om ook elders in de Stadsregio Amsterdam met een zonne-energiebedrijf in zee te gaan. In Amsterdam zelf zouden in eerste instantie zo’n drie- tot vierduizend daken in aanmerking komen. Geschikt zijn alleen daken die niet op de rol staan voor onderhoud en die voldoende bezonning krijgen. Bovendien mijden corporaties voorlopig liever complexen met een monumentenstatus of complexen met een VvE, waarbij ook kopers moeten instemmen. Voor huurders ligt er een bescheiden verlaging van de woonlasten in het verschiet: gemiddeld zo’n 60 euro per jaar.

Erfpachtkwestie opgelost

Wethouders Duurzaamheid kunnen zich vooral verdienstelijk maken door bureaucratische drempels weg te nemen, aldus Brester. Over de Amsterdamse wethouder Choho is hij best tevreden. Zo heeft Choho een ingewikkelde erfpachtkwestie opgelost die opspeelde als zonnepanelen van derden op een dak werden gelegd. Bovendien is volgens hem goed gekeken welke regelingen uit de verschillende stadsdelen het beste werken en zijn die samengebracht. En er wordt gewerkt aan een eenvoudiger vergunningstraject om monumenten te voorzien van panelen.
Kritiek is er ook. Volgens Brester is het gemeentebeleid rond duurzaamheid te veel gericht op de theoretische EPC-norm en wordt niet gekeken naar het daadwerkelijke rendement. “Zo staat er straks een nieuw gebouw in Amsterdam met een mooi schuin dak met zonnepanelen, maar wel op het noorden gericht. Zinloos natuurlijk.”
Gemeenten zouden volgens Van Meekeren een voorbeeld kunnen nemen aan het Tegenstroom-initiatief. De gemeente Haarlemmermeer dekt daar het eventuele salderingsrisico af, mocht de wetgeving wijzigen.