Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Zoeken op postcode
Zoeken op postcode... naar dure en iets minder dure huizen
De koopmarkt, derde kwartaal

In Mokum ben je rijk en gelukkig tegelijk, zong Johnny Jordaan. Dat neemt niet weg dat er binnen de stad flinke verschillen bestaan in rijkdom, en die komen tot uiting in de gemiddelde huizenprijzen per buurt. We vroegen het Kadaster om een overzicht van deze prijzen over het derde kwartaal. Ruim 2100 geregistreerde transacties geven een aardig beeld van dure en minder prijzige buurten. Zij het met een slag om de arm, want in sommige buurten was het aantal transacties beperkt. Zo kunnen we de drie buurten met de hoogste scores (Vondelparkbuurt, Lutkemeer/ Ookmeer en Waterland) op grond van deze gegevens niet ‘de’ duurste buurten van Amsterdam noemen. Ze zijn hooguit periodekampioen. Het gaat om buurten met relatief weinig huizen, waar het aantal transacties beperkt bleef tot vier, en in een geval zelfs tot één. De kans op vertekening is daardoor groot. Verder kan het lage aantal koopwoningen in een buurt of de toevallige verkoop van een nieuwbouw- of renovatieproject het beeld verstoren.
In slechts één buurt kwam de gemidpdelde koopprijs in de buurt van een miljoen euro; de vier huizen die in de Vondelbuurt (buurtnummer 22 op de kaart) van eigenaar verwisselden, kostten gemiddeld 941 duizend euro. De Vondelbuurt wordt op afstand gevolgd door Lutkemeer/Ookmeer (nr. 80, 1 transactie, € 640.000) en Waterland (nr.72, vier transacties, € 609.000). In het segment boven een half miljoen euro zitten ook het Museumkwartier (nr. 47, met 31 transacties à gem. € 607.000 euro) en aansluitend de Apollobuurt (nr. 49 met 37 transacties à gem.
€ 567.000).
De zogenoemde Gouden Band, waar elders in dit nummer over wordt gesproken, is op de kaart duidelijk te zien. Het is een aaneengesloten stuk stad dat als een halve maan van Zuideramstel tot het Oostelijk Havengebied loopt en waar de huizen gemiddeld meer dan 250 duizend euro kosten.
Aan de onderkant zijn er acht buurten die gemiddeld minder dan 150 duizend euro doen. Vier daarvan vormen een aaneengesloten gebied binnen de ringweg in Nieuw-West: Overtoomse Veld (nr. 86, 8 verkopen voor net geen € 150.000 gem.); de Van Galenbuurt (nr. 41 met 19 verkopen voor net geen € 150.000), Erasmuspark (nr. 38 met 37 verkopen à gem. € 137.000) en Landlust (nr. 37 met 53 verkopen à € 135.000). De Bijlmer-Centrum D, F, H (nr. 93) heeft de goedkoopste huizen van de stad; een woning kost daar gemiddeld 118 duizend euro (58 transacties).
Amsterdam-Noord maakte ook in het derde kwartaal zijn reputatie als goedkoop stadsdeel waar. Met IJplein/Vogelbuurt (nr. 61) heeft Noord met afstand de goedkoopste buurt van Amsterdam. Een woning kostte hier 111 duizend euro (24 transacties). Tegenover IJplein/Vogelbuurt ligt het ook goedkope Volewijck (nr. 60, € 137.000, 18 transacties). Het gaat hier om buurten die straks aan weerszijden van een geplande halte van de Noord/Zuidlijn liggen, op luttele reisminuten van het centrum. Elders in Noord, in Tuindorp Oostzaan (nr. 65), sloegen 65 huishoudens in juli tot en met september hun slag door een woning te kopen van gemiddeld 142 duizend euro.