Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Kort bestek
Nog maar één PvdA-er in stadsdelen op Wonen
Zeven nieuwe portefeuillehouders wonen en RO

In de meeste stadsdelen is de portefeuille wonen en ruimtelijke ordening in handen van een nieuwe bestuurder gekomen. Wie zijn ze, wat is hun eigen wooncarrière, waar ligt hun grootste uitdaging? En natuurlijk: wat gaan we merken van het gewijzigde politieke landschap?

Zeven nieuwe portefeuillehouders wonen en RO

Noord

Erna Berends (SP)

Wooncarrière:
Erna Berends woont vanaf 1998 in Amsterdam. Ze begon in een studentenkamer in Osdorp. Sinds tien jaar woont ze in Noord: eerst in een tweekamerwoning in de Van der Pekbuurt, daarna in Tuindorp Oostzaan. Daar woont ze nu in een vierkamerkoopwoning.

Grootste uitdaging?
“Het inkorten van de wachtlijsten door uitbreiding van het aantal woningen. We hebben de ambitie om de komende vier jaar 1875 tot 3000 woningen te realiseren voor middeninkomens en 625 tot 1000 woningen voor starters, studenten, jongeren en senioren. Hierbij kijken we in eerste instantie naar bouwplannen die nu ‘on-hold’ staan. En in tweede instantie naar nieuwe bouwplannen.”

Wat gaat er veranderen?
“Noord is en blijft ambitieus: er moet bijgebouwd. We willen geen sloop van sociale huurwoningen en zijn geen groot voorstander van verkoop van sociale huurwoningen.”

Oost

Thijs Reuten (PvdA)

Wooncarrière:
Thijs Reuten woonde tien jaar op een kamer met gedeelde voorzieningen in de Rivierenbuurt. Na een kort verblijf op de Tweede Kostverlorenkade in Oud-West, verhuisde hij bijna elf jaar geleden naar een huurwoning in de Watergraafsmeer.

Grootste uitdaging?
“Bouwen, bouwen, bouwen. Ik ga ervoor om samen met bekende en nieuwe partijen en op nieuwe manieren de bouwproductie in Oost verder aan te jagen. Dit vraagt om creativiteit en maatwerk. Daarnaast ligt er een uitdaging wonen in onze buurten betaalbaar en toegankelijk voor alle inkomens te houden.”

Wat gaat er veranderen?
“Het stadsdeel nieuwe stijl blijft werken aan goed wonen. Dat betekent gevarieerd en betaalbaar bouwen op nieuwbouwlocaties en aandacht voor renovatie en onderhoud van de bestaande voorraad. Liggen de bevoegdheden bij het gemeentebestuur, dan maken we graag duidelijk wat onze bewoners nodig hebben om fijn te kunnen wonen.”

West

Sebastiaan Capel (D66)

Wooncarrière:

Sebastiaan Capel is geboren in Amsterdam-Zuid. Tot zijn twaalfde jaar woonde hij in het Museumkwartier. Na zijn middelbareschooltijd in Haarlem en diverse kamers in zijn studententijd, woont hij sinds tien jaar opnieuw in Zuid: in een huurwoning van de coöperatieve woningvereniging Samenwerking.

Grootste uitdaging?
“Ik zie drie uitdagingen: de bouwproductie verhogen, goede uitvoering van al geplande projecten als het Stadionplein en het Havenstraatterrein en transformatie van leegstaande panden.”

Wat gaat er veranderen?

“De komende vier jaar moet de bouw van woningen voor het middensegment echt van de grond komen. Het nieuwe college zal ons daar de ruimte voor moeten geven, onder meer met een ‘modale grondprijs’. Wens is ook dat de stad een actieve rol neemt bij het aantrekken van ontwikkelaars. En Zuid wil sneller optreden tegen eigenaren die hun panden laten verkrotten.”

Zuidoost

Emile Jaensch (VVD)

Wooncarrière:

Emile Jaensch woont al meer dan 25 jaar in Amsterdam: van een kamer op de Prinsengracht tot een eerste koopappartement in De Pijp. Zes jaar geleden - na zijn benoeming tot bestuurder in Zuidoost - verhuisde hij met zijn gezin naar een huis in Geerdinkhof.
Grootste uitdaging?
“We moeten de Bijlmer verder afmaken door bouwers te vinden voor braakliggende grond. Daarbij is het zaak met deze nieuwe woningen mensen aan te trekken en vast te houden die de wijk sterker kunnen maken.”

Wat gaat er veranderen?
“Over echt grote projecten heeft de centrale stad het laatste woord. Ook voor de komende periode is het van wezenlijk belang dat de gemeenteraad meedenkt bij het uitdagen van partijen die in Zuidoost aan de slag kunnen gaan. En dat investeerders actief worden gewezen op de mogelijkheden buiten de Ring.”

 

Zuid

Gerolf Bouwmeester (D66)

Wooncarrière?

Gerolf Bouwmeester groeide op in Zwolle. Midden jaren negentig verhuisde hij naar Amsterdam. Na een kort verblijf in De Pijp verhuisde hij naar de Admiralenbuurt in Bos en Lommer. Honkvast. Eerst huurde hij met drie studiegenoten een maisonnette. In 2004 kocht hij dit appartement.

Grootste uitdaging?

“Het realiseren van gemengde buurten. Met een goede balans tussen sociale woningbouw, middeldure en dure woningen. Tussen huur- en koopwoningen. We willen vooral bouwen voor middengroepen met een huur tussen 600 en 900 euro in de maand. Ook willen wij speciale aandacht voor jongeren- en ouderenhuisvesting."

Wat gaat er veranderen?

“Onze rol zit met name in het onder de aandacht brengen van lokale woonissues. Ook zetten we ons in voor het toevoegen van woningen, meer diversiteit in het woningaanbod en een kwalitatief goede woningvoorraad.”

Nieuw-West

Ronald Mauer(D66)

Wooncarrière:
Ronald Mauer komt uit Elburg en woont al een dikke dertig jaar in Amsterdam. Ooit verbleef hij vier maanden boven de biljartclub van de Hells Angels. Na twee jaar Grimburgwal woonde hij twintig jaar in De Pijp. Nu woont hij in een landelijk nieuwbouwstraatje in De Aker.

Grootste uitdaging?
“Belangrijk is dat bewoners niet vanwege gebrek aan variatie de stad uit worden gejaagd. Dat vraagt zowel om sociale huur, als woningen in het middensegment. Ook mensen met iets meer middelen moeten in Amsterdam kunnen blijven. Verder hebben we nadrukkelijk behoefte aan woningen voor jongeren en studenten en woongroepen voor ouderen.

Wat gaat er veranderen?
“Van het nieuwe college verwacht ik inzet voor een evenwichtige woningmarkt in Amsterdam als geheel. Sociale huur gelijkelijk verdeeld over de stad; meer sociale huur in Zuid en Centrum en in Nieuw-West meer middensegment. ”

Centrum

Jeanine van Pinxteren (GroenLinks)

Wooncarrière:
Jeanine van Pinxteren heeft een uitgebreide wooncarrière in Amsterdam achter de rug: van De Pijp via Oud-West naar het Centrum. Ze woonde tien jaar in een huis met een grote tuin in het hoofdgebouw van het Wilhelminagasthuisterrein, één van de eerste CPO-projecten in de stad. Nu woont ze in een koopwoning.

Grootste uitdaging?
“We willen onze binnenstad gemengd houden: sjiek en sjofel naast elkaar. Een gemengde stad betekent ook dat middengroepen daar een plek moeten kunnen vinden. Daarom geven we én de sociale woningbouw én de middengroepen prioriteit.”

Wat gaat er veranderen?
“Het stadsdeel verdedigt rechtstreeks de belangen van de bewoners. We gaan het gemeentebestuur houden aan de afspraak dat de bestuurscommissie om advies moet worden gevraagd.”

 

Thema