Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Woningtekorten lopen op

In de afgelopen twee jaar liep het woningtekort in de Metropoolregio Amsterdam verder op. Er werden weliswaar 19.200 woningen opgeleverd, maar het aantal huishoudens groeide met 23.000. Dat blijkt uit de Monitor Woningbouw 2018 van de provincie Noord-Holland. De provincie houdt daarin de bouwplannen van gemeenten bij en wat er daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Groei van aantal huishoudens versus woningen (2016+2017) (tabel)

MRA met deelregio's. Kaart.In de meeste deelregio’s groeide in 2016 en 2017 het aantal huishoudens sneller dan het aantal woningen. Alleen in de Gooi en Vechtstreek en Zuid-Kennemerland (met o.a. Haarlem) was er een positief saldo. Het aantal huishoudens nam in Noord-Holland overigens de afgelopen twee jaar veel minder toe dan verwacht: 24.300 versus een prognose van 32.500. Dat komt volgens de Monitor niet alleen doordat de bevolking minder toenam, maar ook vanwege de krapte op de woningmarkt. Scheidingen en zelfstandig wonen zouden daardoor worden uitgesteld en woningen gedeeld. Bovendien blijven studerende kinderen langer thuis wonen vanwege het nieuwe leenstelsel.

Weinig sociale nieuwbouw

In de regio Amsterdam worden er buiten de hoofdstad nog altijd weinig sociale huurwoningen toegevoegd. In 2016 en 2017 leverden de woningcorporaties in het gebied Zaanstreek-Waterland 261 sociale huurwoningen op en in zuidelijke regio Amstelland-Meerlanden slechts 92. De corporaties klagen over een gebrek aan betaalbare locaties. In Amsterdam kwamen er in dezelfde periode 4.425 zelfstandige sociale huurwoningen bij, waarvan 2.308 voor studenten. Dat meldt het Jaarbericht 2018 van het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad (PWNR). Het werkterrein van het PWNR is dat van de voormalige Stadsregio Amsterdam, een gremium dat inmiddels van rijkswege is opgeheven. De vijftien gemeenten en woningcorporaties in de regio zijn niettemin blijven samenwerken op het gebied van de woonruimteverdeling in de sociale huursector. De bepalende factor in de PWNR-cijfers is natuurlijk Amsterdam. Van de 276.213 corporatiewoningen staan er 186.429 (67%) in de hoofdstad.
De woningcorporaties realiseerden slechts 7 procent van hun sociale woningproductie in de overige veertien gemeenten van de Stadsregio. In vijf gemeenten -  Aalsmeer, Beemster, Diemen, Ouder-Amstel en Waterland - werd in twee jaar tijd geen enkele sociale huurwoning toegevoegd.
Veel zachte plannen
Het goede nieuws is dat in 2018 het aantal bouwplannen fors is toegenomen ten opzichte van 2017. Maar het aantal verleende bouwvergunningen neemt niet structureel toe. Bovendien zitten er nog veel ‘zachte plannen’ (zonder vastgesteld bestemmingsplan) bij, met name in Amsterdam. Die toename komt vooral doordat er veel werk is gemaakt van het inventariseren van mogelijke binnenstedelijke woningbouwlocaties. Maar de monitor waarschuwt: “Om te voorzien in de behoefte tot 2030 is het van belang dat een gedeelte van deze zachte plannen op korte termijn hard wordt.” 

 

 

 

Bronnen:  Monitor Woningbouw 2018, Provincie Noord-Holland /Jaarbericht 2018 PWNR

Fred van der Molen