Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Woningmarkt Metropoolregio stabiliseert zich

De woningmarkt in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) lijkt zich te stabiliseren.
Zo vlakt de sterke daling van het aantal woningverkopen af en duiden ook andere indicatoren op een minder grillige woningmarkt. Dat blijkt uit de cijfers die Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) eind november bekend maakte op het congres Woningmarkt Metropoolregio.

De MVA verwacht dat het totaal aantal verkopen in 2019 in de Metropoolregio neerkomt op 21.195 woningen. Een daling van 2,4 procent ten opzichte van vorig jaar, toen er 21.724 woningen werden verkocht. Conclusie: een aantal transacties loopt nog steeds terug, maar de daling vlakt af (zie figuur 1).

 

Figuur 1 Totaal aantal woningverkopen

 

Ook als het gaat om het woningaanbod is er een zekere afvlakking te zien. Sinds 2013 is dat aanbod in alle deelregio’s van de MRA flink gedaald (zie Figuur 2), in Amsterdam zelfs spectaculair. Maar in 2019 is die daling tot staan gebracht. In Amsterdam was zelfs sprake van een stijging met een kwart: van 823 in 2018 naar 1.028 op 1 januari 2019.

 

Figuur 2: Aantal te koop staande woningen

 

Hoewel het aandeel koopwoningen in de hoofdstad beperkt is, is Amsterdam de belangrijkste speler op de koopwoningenmarkt. Het nam in 2019 ruim 30 procent van het aantal woningtransacties binnen de MRA voor zijn rekening. Tegelijkertijd was het aandeel in het aanbod (per 1-1-19) kleiner, namelijk 25 procent. Huizen in Amsterdam staan duidelijk minder lang te koop dan in de rest van de regio.

 

Figuur 3 Gemiddelde verkoopprijs

 

Amsterdamse koopwoningen zijn afgelopen jaren fors in prijs gestegen. Meer dan woningen in de andere delen van de Metropoolregio. In Figuur 3 is de opmars te zien die de gemiddelde verkoopprijs heeft gemaakt. Vanuit de onderste regionen in de MRA in 2005 werkte Amsterdam zich op tot gedeeld koploper, met Haarlem en omgeving, in 2018. Maar terwijl elders in de Metropoolregio de gemiddelde prijzen nog doorstijgen, is in 2019 in Amsterdam sprake van een daling (van €442.700 naar €436.500).
Volgens MVA-voorzitter Jerry Wijnen komt dit mede doordat kopers hun aandacht verleggen van de binnenstad naar buiten de A10. Daar zijn de huizen goedkoper. Met name in Zuidoost en Nieuw-West zijn de mediane m2-transactieprijzen daardoor veel sterker gestegen dan elders in de stad.

 

Bron: Makelaarsvereniging Amsterdam

Johan van der Tol