Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Amsterdamse Zelfbouwmarkt 2016
Veel belangstelling voor weinig kavels

Op de Zelfbouwmarkt 2016 maakte wethouder Laurens Ivens het nieuwe kavelaanbod bekend. Veel mensen kwamen af op weinig kavels: acht voor bouwgroepen en 62 kavels voor individuele zelfbouw. Vanaf januari komen er nog honderden kavels bij als de inschrijving voor het Centrumeiland van IJburg start.

Meer informatie
www.amsterdam.nl/zelfbouw
Een overzicht met een beschrijving van de nieuwe kavels:  https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bouwen-verbouwen/zelfbouw/z…
Een interactieve kaart met alle locaties:
http://maps.amsterdam.nl

De Amsterdamse zelfbouwmarkt op 20 oktober werd zeer druk bezocht, terwijl het dit jaar niet meer nodig was om in een wachtrij plaats te nemen. Er kwamen volgens de organisatie zo’n 1450 bezoekers langs.
De grote opkomst stond in schril contrast met het geringe aantal kavels dat werd aangeboden. In totaal voor zo’n 180 woningen, waarvan circa 120 voor de acht bouwgroepen. Een stuk minder dan het college zichzelf in zijn ‘Actieplan Woningbouw’ had voorgenomen: jaarlijks vijfhonderd zelfbouwkoopwoningen, honderd huurwoningen en vier transformatiepanden.
Volgens projectleider Zelfbouw Angelique Bor staat die ambitie nog altijd overeind, maar heeft men dit jaar een aantal projecten vooral vanwege bestemmingsplanproblemen moeten doorschuiven. Ze wijst verder op een bouwgroepkavel in Sloterdijk met circa dertig woningen die eerder dit jaar al op de markt is gebracht. En dan staat er dit jaar nog een tender op de rol voor zo’n honderd casco-kluswoningen op het Haveneiland van IJburg. “Hiermee komt het zelfbouwaanbod voor 2016 uit op circa 310 woningen.” En waarschijnlijk nog wat meer als een deel van de 25 kavels voor ‘Samen in het klein’ wordt gebruikt voor appartementenbouw. ‘Samen in het klein’ is een nieuwe formule, waarbij op de kavel zowel een eengezinswoning als - met meer huishoudens - een pand met meerdere appartementen mag worden gebouwd.

Centrumeiland

De zelfbouwmarkt kwam te vroeg voor de uitgifte van kavels op het Centrumeiland, de eerste fase van IJburg 2. Zo’n 70 procent van het bouwprogramma van circa 1300 woningen daar is bestemd voor zelfbouw. Bor verwacht vanaf januari de eerste kavels te kunnen aanbieden en in heel 2017 minimaal zo’n 250. Daarbij zit dan ook een kavel voor een coöperatieve vereniging. Bor: “Dat wordt de eerste pilot van een zelfbouwproject met huurwoningen, zoals aangekondigd in het Actieprogramma Woningbouw.”
Het is het Team Zelfbouw dit jaar niet gelukt gemeentelijke panden vrij te spelen voor transformatie naar woningen. Bor: “Het is uitermate lastig. Op veel van die panden ligt een maatschappelijke bestemming. Bovendien is er vanuit andere gemeentelijke programma’s grote behoefte aan locaties. Bijvoorbeeld voor onderwijs of de huisvesting van statushouders.”

Kavelprijzen

De enorme druk op de Amsterdamse woningmarkt werkt door in de kavelprijzen. Bovendien wordt dit jaar de grond voor het eerst met eeuwigdurende erfpacht aangeboden. Goedkope locaties, zoals enkele jaren terug Buiksloterham, zijn er nauwelijks meer. Op Zeeburgereiland starten de kavelprijzen - de afkoopsom voor eeuwigdurende erfpacht - boven het half miljoen euro (265 m2 bvo) ex btw. Voor goedkope grond moet je naar Zuidoost. De kavelprijzen voor (lagere) rijtjeswoningen in Dubbelink lopen van 70.000 tot 90.000 euro (154-196 m2 bvo) ex btw.
Niet wachten maar loten
Het had dit jaar geen zin meer om voorafgaand een kampement op te slaan, want het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’  werd verlaten. Na de inschrijftermijn wordt via loting bepaald in welke volgorde de kaveltoewijzing plaatsvindt. Bovendien wordt snelle speculatie tegengegaan door de ingestelde woonplicht van drie jaar.

Fred van der Molen
Thema