Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Bouwen in de MRA
Voormalige groeistad wil nu vooral appartementen toevoegen
'Purmerend moet weer bouwen'

Purmerend wil weer bouwen. De komende 25 jaar wil de voormalige groeistad 10.000 woningen toevoegen. Alleen, binnen de gemeentegrenzen ontbreekt het aan voldoende bouwlocaties. Wethouder Hans Krieger is afhankelijk van de bereidwilligheid van omliggende gemeenten.

 

Purmerend
Inwoners: 79.915
Woningen: 35.631
Ambitie in 2040: 45.000 woningen
Verwachting:
dalende bezettingsgraad per woning zet door:
van 3,2 (1977) naar 2,2 nu en 1,8 in 2040

De bouw van 10.000 woningen is een ‘stip op de horizon’, zo zegt VVD-wethouder Krieger van Wonen. De roep om meer woningen is volgens hem een belangrijk onderwerp binnen de eigen gemeenschap. “Het afgelopen jaar hebben wij een serie woondebatten gehouden. Met een heel duidelijke uitkomst: onze huidige bewoners willen in Purmerend blijven. Dat geldt voor komende generaties, maar ook voor ouderen. Dan hebben we het bijvoorbeeld over senioren die al lange tijd in een rijtjeshuis wonen. Zij willen op enig moment de overstap maken naar een comfortabel, gelijkvloers appartement. En ook niet onbelangrijk: wonen moet betaalbaar zijn.”
Juist in de sociale sector is sprake van een groot woningtekort. “We hebben in Purmerend te maken met geringe doorstroming en lange wachtlijsten. Een jongere moet tien, misschien wel vijftien jaar wachten op een eerste huurwoning. Dat is geen termijn met een redelijk perspectief.” Op de koopmarkt kunnen dergelijke starters evenmin makkelijk terecht. “Met de aantrekkende woningmarkt stijgen ook bij ons de prijzen. Voor een starterswoning moet al gauw twee ton worden betaald. Dat is lang niet voor iedereen een haalbare kaart”, aldus Krieger.

Vergrijzing en verdunning

De tekorten op de woningmarkt worden nog eens verergerd door vergrijzing en verdunning. “Wij zijn niet uniek. Overal worden huishoudens kleiner. Als we al die zaken in ogenschouw nemen, dan kunnen we niet anders concluderen, dan dat Purmerend een enorm woonprobleem heeft. En er is maar één oplossing: Purmerend moet weer bouwen.”
Hans Krieger is al twee decennia betrokken bij de plaatselijke politiek. Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen stelt hij zich niet opnieuw verkiesbaar, maar de wethouder geeft zijn opvolger(s) wel een duidelijk doel mee. “We weten niet of we dat aantal de komende jaren precies zullen halen, maar de ambitie is duidelijk. De gemeente moet fors aan de bak en ruimte zoeken voor nieuwe bouwlocaties. We bouwen daarbij niet alleen voor onze eigen mensen. Purmerend levert ook een bijdrage aan de grote woningbehoefte in de Metropoolregio.”
Het zal niet makkelijk zijn voldoende bouwgrond te vinden, benadrukt Krieger. “Op de nog beschikbare locaties kunnen hooguit 2.500 woningen worden gebouwd. Dan hebben we het onder meer over de transformatie van verouderde bedrijfsterreintjes in het centrum van de stad. Rond twee van onze stations kan de bebouwing worden geïntensiveerd. En aan de grenzen van de stad richting Ilpendam kan nog fors worden bijgebouwd, maar daarna is de koek op eigen grondgebied echt op.”

Tegenstand

Hij wil daarom met de buurgemeenten in gesprek over uitbreiding. Tussen Purmerend en Kwadijk, in de Wijde Wormer en in de Purmer zouden nieuwe bouwlocaties moeten worden aangewezen. Kwetsbare natuurgebieden moeten daarbij worden ontzien. Ook kroonjuweel De Beemster blijft ongeschonden. Is daarvoor gemeentelijke herindeling noodzakelijk? “Die vraag vinden we eerlijk gezegd niet zo relevant. Het gesprek moet gaan over het realiseren van extra ruimte om te wonen.”
Buurgemeenten lopen niet warm voor de bouwambities van Purmerend. De gemeenteraden van Edam-Volendam en Waterland hebben zich al uitgesproken tegen uitbreidingsplannen. Krieger laat zich daardoor niet ontmoedigen: “We zijn niet anders gewend. In het verleden moesten we ook in gesprek met onze buren. Onze laatste Vinex-locatie bevindt zich deels op het grondgebied van Landsmeer. Woonwijk de Gors ligt voor een deel in voorheen Ilpendam. Daarvoor zijn indertijd grenscorrecties doorgevoerd.”
De nieuwbouwproductie moet volgens Krieger wel een wat ander karakter krijgen. De gedachten gaan minder uit naar rijtjeswoningen en meer naar appartementen. “De grootste vraag ligt bij betaalbare woningen voor kleine huishoudens. Vooral ook in de gereguleerde sector.” Krieger wil al op korte termijn afspraken maken met corporaties – Rochdale, Wooncompagnie en Intermaris - over de bouw van duizend extra sociale huurwoningen. “Corporaties slopen en verkopen. Wij praten daarom het liefst over netto aantallen. Met de komst binnen enkele jaren van extra sociale huur kunnen we iets doen aan de wachtlijstproblematiek.”

 

Bouwen in de MRA
De crisis is voorbij, plannen worden afgestoft, politici laten de voorspelde woningtekorten opnieuw op zich inwerken. In een serie artikelen besteedt NUL20 aandacht aan de bouwambities en bouwproductie in Metropoolregio-gemeenten rondom Amsterdam. In dit nummer Lelystad en Purmerend.
Eerder verschenen in de deze serie:
Bouwproductie in Weesp, Ouder-Amstel en Uithoorn (november 2016)
Interview Joke Geldhof: “Er zijn meer dan voldoende bouwlocaties" (maart 2017)

 

Bert Pots