Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Kort bestek
Volle zaaltjes voor VvE-cursussen van !WOON
Over verplicht sparen en uitkragende galerijvloeren

!WOON, de opvolgster van het ASW en de Wijksteunpunten Wonen, biedt nu ook ondersteuning aan huiseigenaren die deel uitmaken van een vereniging van eigenaren (VvE). Hoewel die een betrekkelijk nieuwe doelgroep vormen voor de traditionele huurdersondersteuners, trekken de speciale cursussen voor VvE’s nu al volle zaaltjes. Dat bleek op een recente bijeenkomst in Buitenveldert.

 

Uitkragende galerijvloeren:
zo zit het

Naar aanleiding van het instorten van een galerijvloer in Leeuwarden (2011) zijn VvE’s van een specifiek type galerijflats verplicht om voor 1 juli de staat van overhangende of uitkragende galerij- en balkonvloeren te laten onderzoeken. Het gaat hierbij met name om flats gebouwd in de periode 1950 – 1970.

Deze voorlichtingsbijeenkomst, die Suzanne Horn samen met haar collega Iris Baksteen van !WOON verzorgt, gaat over nieuwe wetgeving en ontwikkelingen rond de VvE. De deelnemers blijken al goed geïnformeerd. “De meesten hebben de basiscursus over de VvE gedaan”, verklaart Horn na afloop.
!WOON kreeg deze nieuwe rol toebedeeld omdat de gemeente groot belang hecht aan goed woningonderhoud door huiseigenaren. Het eigenwoningbezit in Amsterdam neemt nog steeds toe en slecht onderhoud kan een financiële tijdbom zijn voor huizenbezitters.
Goede voorlichting is juist nu van belang door de nieuwe wetgeving die waarschijnlijk per 1 januari van kracht wordt voor VvE’s. Horn vertelt dat die straks - na een overgangsperiode van drie jaar - verplicht zijn meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) op te stellen of jaarlijks een vast minimumbedrag te sparen voor goed onderhoud. Behalve wanneer 80 procent van de ALV tegen het opzij leggen van geld stemt. “Dat biedt dus een escape voor eigenaren die helemaal niet willen betalen voor onderhoud”, zegt een van de deelnemers licht verontwaardigd.  
Daarnaast spelen er die avond ook nog zaken als de ‘uitkragende’ galerijen en balkons. Dit zijn galerijen en balkons die een geheel vormen met de woningvloer en dezelfde wapening delen. VvE’s worden geacht voor 1 juli dit jaar onderzoek hiernaar te laten doen, na het instorten van een galerijvloer in Leeuwarden in 2011 als gevolg van corrosie van de wapening. Verder zijn VvE’s verplicht asbesthoudende daken te vervangen.
Het gaat er rustig aan toe op de bijeenkomst, totdat tegen het eind van deze  avond in Buitenveldert het onderwerp erfpacht ter sprake komt. Dan ontstaat ineens een activistische sfeer. “Waarom geven ze het niet gewoon in eigendom”, merkt een van de aanwezigen op.
Deelnemer Fons Smeltink zegt na afloop dat hij de bijeenkomst in het buurthuis in de A.J. Ernststraat nuttig heeft gevonden. “Ik ga aan onze beheerder vragen of er in ons complex uitkragende balkons zijn en of er iets aan gedaan moet worden.” 

 

VvE’s nu echt verplicht om te sparen
Eigenlijk was het al verplicht, maar de overheid wil nu echt dat elke VvE een onderhoudspot opzet. In de nieuwe wet is deze verplichting concreet gemaakt:
-    VvE’s moeten straks een meerjarig onderhoudsplan hebben opgesteld
OF
-    zij moeten jaarlijks 0,5 procent van de herbouwwaarde van het gebouw in een reservefonds stoppen.
De wet ligt bij de Eerste Kamer. De waarschijnlijke invoering is per 1 januari 2018.
De overheid zal niet actief gaan toezien. Een belangrijk doel is eigenaren bewust te maken van de noodzaak van reserveringen voor onderhoud. Bovendien is de wet een stek achter de deur om onwillige mede-eigenaren te dwingen aan verplichtingen te voldoen.

 

Johan van der Tol