Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Tweede verdieping
WiRA2015: Wonen in de Regio Amsterdam
Ook regio herstelt van crisis

Het onderzoek ‘Wonen in de regio Amsterdam 2015’ (WiRA2015) ademt het economisch herstel: de koopmarkt trekt aan en er wordt weer meer verhuisd. En het toont eens te meer aan dat grote delen van de regio Amsterdam zeer populair zijn.

Kerngegevens WiRA 2015
 • 81% huurders sociale huurwoning heeft inkomen onder EU-inkomensgrens; daling aandeel scheefwoners.

 • 45% huishoudens heeft inkomen onder EU-grens

 • 40% huishoudens heeft een sociale huurwoning

 • 60% van alle inkomens onder EU-grens woont in sociale corporatiehuur

 • 40% huishoudens vindt huidige woning geschikt om oud te worden

 • 87% vindt eigen buurt geschikt om oud te worden

 • 29% bedraagt de gemiddelde huurquote (=na aftrek huurtoeslag)

 • 19% bedraagt de netto hypotheekquote (= na belastingaftrek)

 • 22% is recentelijk verhuisd

 • 52% is verhuisgeneigd

 • 69% wil bij verhuizing in eigen gemeente blijven

 • 49% heeft een voorkeur voor kopen

 • 22% heeft interesse in zelfbouw

 • 7,8 rapportcijfer woning

 • 7,6 rapportcijfer buurt

 • Groei lage inkomens, afname goedkope voorraad

Deze cijfers komen uit het bevolkingsonderzoek ‘Wonen in de regio Amsterdam’. In 2013 werd dat voor het eerst uitgevoerd, in 2015 voor de tweede maal. WiRA2015 sluit aan bij het onderzoek ‘Wonen in Amsterdam’ dat sinds 1995 tweejaarlijks wordt uitgevoerd. Aan het regionale onderzoek doen mee: de zestien gemeenten van de Stadsregio Amsterdam, Almere en Haarlem. Het gaat om bijna 900.000 huishoudens.

Download hier het volledige rapport: WiRA2015


De conclusie dat de regio Amsterdam populair is, kan nauwelijks een verrassing worden genoemd. Wellicht wel dat de regio ondanks de toenemende instroom van jongeren ook vergrijst. Dat geldt overigens meer voor de plaatsen buiten Amsterdam. In de hoofdstad blijven veel jonge huishoudens binnenstromen.
Ook bevestigt WiRA2015 het herstel van de crisis. Zo wordt er weer meer verhuisd binnen de regio. Het zijn vooral jongeren en de hogere inkomens die meer verhuizen. Men komt weer in beweging: onzekerheid over de woningmarkt of de verkoopbaarheid van de huidige woning is nauwelijks meer een reden om verhuisplannen uit te stellen. Vooral gezinnen met een hoger inkomen trekken weer meer naar de regio. De verhuisstromen van Amsterdam naar Stadsregio-Zuid (o.a. Amstelveen) en Haarlem zijn toegenomen. Maar die richting Stadsregio-Noord en Almere, waar vaker huishoudens met een lager of middeninkomen heen verhuizen, blijven achter. Almere, Purmerend, Haarlemmermeer hebben lang een overloopfunctie gehad voor Amsterdam, maar zijn kennelijk geen vanzelfsprekende bestemming meer. Nog steeds verhuizen veel gezinnen uit Amsterdam naar deze gemeenten, maar minder dan voorheen.

Druk in alle segmenten

Met de toenemende interne verhuisdynamiek en de toestroom van buiten de regio blijft de druk op alle segmenten van de woningmarkt groot. De koopprijzen in Amsterdam hebben al weer het niveau van voor de crisis bereikt. De oververhitting van de woningmarkt speelt nu nog alleen in populaire delen van Amsterdam. Maar delen van de Stadsregio-Zuid en Haarlem gaan mee in deze dynamiek. Amsterdam buiten de Ring A10, Stadsregio-Noord en Almere lieten in 2015 nog geen of slechts een matig herstel zien. De vraag is nog of andere delen van de regio de komende jaren gaan profiteren van het herstel.
De druk op de sociale huurvoorraad neemt toe doordat het aantal sociale huurwoningen afneemt terwijl de doelgroep groeit. En dan is bij dit onderzoek nog geen rekening gehouden met het opschuiven van de inkomensgrens met 5000 euro naar 38.950 euro (prijspeil 2015).
WiRA stelt ook vast dat de sociale voorraad doelmatiger wordt bewoond. Dat wil zeggen: er wordt minder scheef gewoond. Daar staat tegenover dat er meer huishoudens met een laag inkomen in andere woningen wonen. Dat komt doordat deze groep absoluut en relatief is gegroeid, van 42 naar 45 procent van het totaal aantal huishoudens. Dat komt door een combinatie van inkomensachteruitgang en de groei van het aantal gepensioneerden.

Vrijesectorhuur

De vrijesectorhuur groeit in de Metropoolregio, tot dusver vooral door liberalisatie van sociale huurwoningen. Het gaat nog altijd om een klein segment van de woningmarkt (9%) dat vooral van belang is voor nieuwkomers in de hoofdstad. De vrijesectorhuur wordt door veel bewoners als een tijdelijke oplossing gezien. Een groot deel (78%) wil verhuizen. De dynamiek in dit segment is dan ook groot.
Ontwikkeling betaalbaarheid
Wonen wordt steeds duurder voor huurders. Vooral jongeren en gezinnen met een laag inkomen hebben een hoge huurquote. Dat geldt met name voor huurders met een laag inkomen die in de vrije huursector wonen. Dat zijn er meer dan twee jaar geleden (met inkomen tot de EU-grens: € 34.911). De woonlasten zijn vooral in de vrijesectorhuur flink gestegen, de netto huurquote bedraagt soms meer dan 40 procent. Er wonen ook meer lage inkomens in koopwoningen. Dat komt met name door inkomensdaling van zittende bewoners.

Verhuizen

Gezinnen met een hoger inkomen vertrekken weer meer uit Amsterdam. Maar ook huishoudens buiten Amsterdam denken weer meer na over groter en mooier wonen. Ouderen denken vooral over verhuizen na omdat hun huidige woning niet meer bij hun mogelijkheden aansluit (trappen, te groot, te duur). Verhuisgeneigden willen meestal (69%) in hun eigen gemeente blijven.

 

Download hier het volledige rapport: WiRA2015

 

Wonen in de Regio Amsterdam

Waardering buurt

De tevredenheid met de buurt is iets toegenomen. De buurt krijgt gemiddeld een 7,6 (was 7,5 in 2013). Vooral in Landsmeer (8,1) en Amstelveen Noord (7,9) nam de waardering toe.

Waardering woning

 

Bewoners in de regio Amsterdam zijn in de regel tevreden over hun woning. Het gemiddelde rapportcijfer is 7,8. De waardering is verminderd in Amsterdam Nieuw-West (van 7,4 naar 7,1), Almere Poort (van 8,1 naar 7,8), Nieuwe-Vennep (van 8,2 naar 7,9) en Duivendrecht (van 7,9 naar 7,6).

 

Fred van der Molen