Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Leefbaarheidsuitgaven corporaties zijn ongrijpbaar

Corporaties beknibbelen volop op hun uitgaven, dus ook op die aan leefbaarheid. Maar hoe hoog zijn die uitgaven eigenlijk? In het vorige nummer schreven we dat vrijwel alle corporaties in de regio Amsterdam hun leefbaarheidsuitgaven in 2013 tot nul hadden teruggebracht. Dat deden we op gezag van Corporatie in Perspectief (CiP), een uitgave van Aedes waarvoor het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) de gegevens levert. Dat klopte natuurlijk niet; een en ander is in een nieuwe uitgave van CiP hersteld.

Leefbaarheidsuitgaven corporaties per verhuureenheid (grafiek)

 

In het januari-nummer schreven we dat vrijwel alle corporaties in de regio Amsterdam hun leefbaarheidsuitgaven in 2013 tot nul hadden teruggebracht. Dat deden we op gezag van Corporatie in Perspectief (CiP), een uitgave van Aedes waarvoor het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) de gegevens levert. Dat klopte natuurlijk niet; een en ander is in een nieuwe uitgave van CiP hersteld. Volgens de nieuwste gegevens besteedde Eigen Haard in 2013 geen 0, maar 88 euro per verhuureenheid (VHE) aan leefbaarheid - minder dan de helft van de leefbaarheidsuitgaven in 2012 (192 euro).
Toch kunnen we hier volgens Aedes, dat de woordvoering voor deze uitgave doet, waarschijnlijk niet van een halvering spreken: de bedragen van 2012 en 2013 zijn moeilijk met elkaar te vergelijken doordat het CFV is overgestapt op een andere opzet van de resultaatrekening (functioneel in plaats van categoraal). De CiP bevat ook nog weer andere, ruwere cijfers over leefbaarheidsuitgaven (zie grafiek). Die omvatten onder meer uitgaven die eigenlijk onder de onderhoudskosten vallen. We hebben deze cijfers in een grafiek gezet voor corporaties in de regio Amsterdam. Daarin vertonen de uitgaven door de jaren heen een grillig verloop. Wel zijn er na 2008/2009 bij veel corporaties flinke dalingen te zien en beginnen de kosten na 2011 weer op te lopen. Bij enkele corporaties, zoals Eigen Haard en de Alliantie, liggen de uitgaven in 2013 alweer boven het niveau van 2008. Sectorbreed is er een daling aan leefbaarheidsuitgaven van ongeveer 10 procent te zien tussen 2008 en 2013.
Maar let op: het vergelijken van individuele corporaties blijft hier lastig; het is maar net wat je onder leefbaarheidsuitgaven verstaat. En met de nieuwe manier van boekhouden van het CFV kan het er weer heel anders uitzien.

Johan van der Tol
Thema